Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

postmottak, Rakkestad kommune

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt av Rakkestad kommune og sendt
videre for behandling.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. journalføring i
kommunens sak-arkivsystem.

Nordli, May Britt Lunde, Rakkestad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Gjeldende arbeids og delingsreglement for politisk niv Rakkestad kommune.pdf

    650K Download View as HTML

Viser til henvendelse vedr. ovennevnte og oversender gjeldende reglement.

 

(Ny politisk struktur og nytt reglement er vedtatt våren 2019, med
ikrafttredelse etter kommunestyrevalget 2019.)

 

 

Med vennlig hilsen

 

May-Britt Nordli  
Stabssjef
________________________________________

Telefon:69225500

Mobil: 920 63 235

E-post:  [1][epostadresse]

Web:     [2]www.rakkestad.kommune.no

 

Rakkestad kommune

        - Mangfold og samhold

 

 

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. http://www.rakkestad.kommune.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.