Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak, Skaun kommune

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli journalført/videresendt saksbehandler for videre oppfølging.

Med hilsen
Postmottak

[Skaun-logo+visjon-liggende-100px]<http://www.skaun.kommune.no/>
Servicekontoret
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Fax: 72 86 72 01
E-post: [Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Skaun kommune henvendelses-e-postadresse]>

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.

Landrø Gunnhild, Skaun kommune

2 Attachments

 

 

Med hilsen
Gunnhild Landrø

enhetsleder

[1]Skaun-logo+visjon-liggende-100px

Servicekontoret
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Dir.: 72 86 72 94/Mob.: 951 18 060

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt
sakssystem.

 

 

References

Visible links
1. http://www.skaun.kommune.no/

Skaun kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar Innsyn etter Offentleglova innsyn i reglement for folkevalgte.PDF.pdf

    208K Download View as HTML

Vår ref.: Saksnr: 19/1616-2
Deres ref.: (skrives inn manuelt el. strykes)

Oversender vedlagte dokument.

Med hilsen
Elisabet E. Iversen
Servicekontoret