Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Post Postmottak, Øksnes kommune

Dette er et automatisk svar fra Øksnes kommune.
Din e-post er mottatt og vil bli journalført/videresendt til saksbehandler for videre oppfølging.

Med vennlig hilsen

Postmottak
Øksnes kommune
Tlf: 76 18 50 00

________________________________

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt de rettmessige mottakere.

Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.

Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.

Eva Merethe Bergli, Øksnes kommune

10 Attachments

 

--------------------------------------------------------------------------

Denne eposten kan inneholde konfidensiell informasjon som kun er tiltenkt
de rettmessige mottakere.

Hvis du ikke er den tiltenkte mottaker av meldingen er det strengt forbudt
å dele, distribuere eller kopiere denne meldingen og dets innhold.

Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst meld fra
til avsender øyeblikkelig og slett meldingen fra ditt epostsystem.