Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Turid Vaage, Suldal kommune

4 Attachments

E-post frå Suldal kommune
 

Hei

Sender vedlagt kommunalt reglement for folkevalde.

 

 

 

Beste helsing

Turid Vaage

Leiar Servicetorget

Suldal kommune
52 79 22 03 / 414 24 085

[1]www.suldal.kommune.no

 

 

 

 
 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er meint for den institusjon eller
person den er retta til og kan innehalde lovbestemt teieplikt. Om e-posten
er feilsendt, ver venleg å slett den og kontakt avsendar.

 

 
     

ADRESSE WEB/EPOST INFO

Eidsvegen 7, 4230 [2][Suldal kommune henvendelses-e-postadresse]  06/137
SAND
[3]www.suldal.kommune.no Kontonr:
Sentralbord: 52 79 3202.07.01152
22 00  
Org.nr.: 964 979
Telefaks: 52 79 22 189
05

 

 

Fra: Journalist i avisen Fædrelandsvennen v/Tarjei Leer-Salvesen
([Innsyns-e-postadresse #1815])
Sendt: 24. juni 2019 00:00
Til: Turid Vaage
Tittel: Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Se vedlegg: Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for
folkevalgte

 

ArkivReferanse:#d07a7b240bd7462fbe4f6973439dbae92006000137#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. http://www.suldal.kommune.no/
2. mailto:[Suldal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.suldal.kommune.no/