Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Postmottak Sula kommune, Sula kommune

Sula kommune har motteke e-posten din.

Det som ikkje vert registrert i sak-/arkivsystemet vårt, vert sendt vidare
til rett mottakar.

 

Ver klar over at e-post til og frå Sula kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivlova, og også vil vere eit offentleg
saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglane i
offentleglova.

 

E-postar som gjeld reklamemateriell, kurstilbod o.l. vert ikkje svart på.

 

Vi ønskjer deg ein fin dag!

 

Helsing postmottak, Sula kommune

 

Åge Erstad Remvik, Sula kommune

Hei

 

Vi syner til førespurnad om innsyn i reglement for folkevalde. Våre reglement som omfattar dei
folkevalde finn du her:

 

[1]https://www.sula.kommune.no/tenester/pol...

 
Når det gjeld reglement for utveksling av informasjon mellom administrasjon og dei folkevalde har vi
dessverre ikkje dette.

 

Ta kontakt dersom dette ikkje er svar på førespurnaden.

 

Mvh

 
 

Åge Erstad Remvik

Formannskapssekretær

Sula kommune

Tlf: 70 19 78 32

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er meint for den institusjon eller person den er retta til og kan
innehalde lovbestemt teieplikt. Om e-posten er feilsendt, ver venleg slett den og kontakt avsender.
Sula kommune er ikke ansvarleg for direkte eller indirekte tap som følge av denne e-posten, av dette
som følge av virus eller datafeil.

 

Saksnummer: 19/1521

JPid:  

Journaldato: 25.06.2019 Saksdato: 25.06.2019

 

 
Adresse Epost /Web    

Post: Postboks 280, 6039 Langevåg [2][Sula kommune henvendelses-e-postadresse]
Besøk: Sloghaugvegen 13, 6039 Langevåg
www.sula.kommune.no
Sentralbord: 70 19 91 00

 

Fra: Fædrelandsvennen - Tarjei Leer-Salvesen
([Innsyns-e-postadresse #1814])
Sendt: 25. juni 2019 00:00
Til: Åge Erstad Remvik
Tittel: Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Fra:                                              Tarjei Leer-Salvesen
<[Innsyns-e-postadresse #1814]>

Sendt:                                        måndag 24. juni 2019 14:50

Til:                                               Postmottak Sula kommune

Emne:                                        innsyn etter Offentleglova -
Innsyn i reglement for folkevalgte

 

Hei

 

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for
folkevalgte.

 

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres
kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

 

Med vennlig hilsen,

 

Tarjei Leer-Salvesen

Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1814]

 

Er  [4][Sula kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Sula kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med
oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

ArkivReferanse:#c086523e8a58497ca8083dba319484fe2019001521#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. https://www.sula.kommune.no/tenester/pol...
2. mailto:[Sula kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1814]
4. mailto:[Sula kommune henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers