Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Sentralarkivet, Sirdal kommune

1 Attachment

Dette er et automatisk svar for å bekrefte at vi har mottatt din e-post,
og at rette vedkommende vil besvare denne så snart som mulig.

 

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at
disse, av sikkerhetsmessige hensyn, ikke blir sendt på e-post, men via vår
e-dialog.

 

Vær klar over at e-post til og fra Sirdal kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

Sirdal kommune

 

[1]http://www.sirdal.org/kommunevaapen.png  

  

 

 

Kraftfull, nær og nyskapande

 

References

Visible links

Sentralarkivet, Sirdal kommune

2 Attachments

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Inge Hedenstad Stangeland <[epostadresse]>
Sendt: fredag 9. august 2019 09:49
Til: Sentralarkivet <[Sirdal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei !

Har han fått svar på denne innsynsbegjæringen ?

Hilsen

IHS

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marit Auset <[epostadresse]> På vegne av Sentralarkivet
Sendt: tirsdag 25. juni 2019 07:52
Til: Inge Hedenstad Stangeland <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen <[Innsyns-e-postadresse #1750]>
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:49
Til: Sentralarkivet <[Sirdal kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1750]

Er [Sirdal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Sirdal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.