Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Hege.Tangen Christensen, Værøy kommune

1 Attachment

Hei

Se vedlegg

Med vennlig hilsen

Hege Tangen Christensen
Rådmann
Værøy kommune

Tlf 754 20 604/ 986 34 837

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Værøy kommune
Sendt: onsdag 3. juli 2019 19:34
Til: Hege.Tangen Christensen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Videresender forespørsel fra Journalist i avisen Fædrelandsvennen.

Med vennlig hilsen
Hege Grønlie
Sekretær/Arkivleder
Værøy rådmannskontor
Tlf. 75 42 06 00/ 974 27 551

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1722]]
Sendt: mandag 24. juni 2019 14:48
Til: Postmottak Værøy kommune <[Værøy kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1722]

Er [Værøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Værøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------