Innsyn i rammeavtale sak/arkiv system

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sola kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak, Sola kommune

Hei

 

Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Sola kommune. Henvendelser
som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger, ber vi om at disse, av
sikkerhetsmessige hensyn, ikke blir sendt på e-post. Bruk heller vanlig
brevpost.

 

Vennlig hilsen

Sola kommune

Dokumentsenteret

Jakub Gadocha, Sola kommune

12 Attachments

Se vedlegg