Innsyn i rammeavtale sak/arkiv

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Askim kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

ASK Postboks Postmottak, Askim kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse til
postadresse [Askim kommune henvendelses-e-postadresse].

Henvendelsen vil bli videreformidlet til rette vedkommende for behandling.
Henvendelser som krever svar besvares så snart som mulig.

 

We confirm the reception of your e-mail to [Askim kommune henvendelses-e-postadresse] and
will respond as soon as possible.

Linda Marie Lieberknecht, Askim kommune

1 Attachment

Hei,

 

Viser til deres innsynsbegjæring datert 3.10.2018 hvor dere ber om innsyn
i dokumenter knyttet til innkjøp av vårt sak / arkivsystem.

 

Askim kommune benytter i dag Acos Websak som sak /arkivsystem. Systemet
ble anskaffet av vår daværende IT driftsleverandør Indre Østfold data i
2013.

 

IØD gjennomførte konkurransen på vegne av flere kommuner og virksomheter,
deriblant Askim. Konkurransen er derfor ikke arkivert i kommunens sak /
arkivsystem. IØD ble avviklet 15.5.2017. Se for øvrig link til kunngjøring
av konkurransen: [1]https://www.doffin.no/Notice/Details/201...

 

 

Askim kommune har ikke konkurrert på sak / arkivsystem siden dette.

 

 

Vi takker for deres interesse i saken

 

 

 

 

[2]blaa

Med vennlig hilsen

Linda M. Lieberknecht

Innkjøpsrådgiver

Askim kommune

[3][epostadresse]

[4]www.askim.kommune.no

+47 951 45 024 | +47 69 68 10 00

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: ASK Postboks Postmottak
Sendt: onsdag 3. oktober 2018 12:10
Til: Linda Marie Lieberknecht
<[5][epostadresse]>
Kopi: Per Sturla Wærnes <[6][epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i rammeavtale sak/arkiv

 

Registrert i WebSak 17/94

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Solveig Averøy <[7][Innsyns-e-postadresse #1370]>

Sendt: mandag 1. oktober 2018 01:08

Til: ASK Postboks Postmottak <[8][Askim kommune henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i rammeavtale sak/arkiv

 

Kjære Askim kommune,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Solveig Averøy

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[9][Innsyns-e-postadresse #1370]

 

Er  [10][Askim kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Askim kommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[11]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[12]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.doffin.no/Notice/Details/201...
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.askim.kommune.no/
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[epostadresse]
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1370]
8. mailto:[Askim kommune henvendelses-e-postadresse]
9. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1370]
10. mailto:[Askim kommune henvendelses-e-postadresse]
11. https://www.mimesbronn.no/change_request...
12. https://www.mimesbronn.no/help/officers