Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Innherred Renovasjon

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Innherred Renovasjon,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Innherred Renovasjon (post), Innherred Renovasjon

Hei

Innherred Renovasjon bekrefter å ha mottatt din henvendelse.

Vi vil svare deg så snart som mulig.

Med hilsen

Innherred Renovasjon

Kjære Innherred Renovasjon,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Innherred Renovasjon sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Innherred Renovasjon».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Johansen, Berit, Innherred Renovasjon

2 Attachments

Hei

Her kommer svar på din henvendelse.

Jnr 1 - Brev fra Norconsult til IR ang. tjenester fra Informasjonssystemer
Jnr 0 - Intern epost - til ansatte i IR om sikkerhetshull i PA
jnr 2 - Brev fra Hallvard Nygård - Redegjørelse for gjennomgang av
sikkerhetshull i ISY PA
jnr 3 - Brev fra Norconsult - redegjørelse etter møte med berørte kunder
jnr 4 - Epost fra Norconsult - status på sikkerhetsgjennomgang
jnr 5 - Epost fra Hallvard Nygård - innsyn etter Offentleglova
jnr 6 - Epost fra Hallvard Nygård -Klage over innsyn

 

 

Med vennlig hilsen

 

Berit Johansen

 

[1][epostadresse]

 

[2]Logo liggende liten

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Johansen, Berit,

Takk for oversikt.
Sender du over dokumentene?

(Merker at dere journalfører en innsynshenvendelse inn i selve saken, det er ikke korrekt - men men. En innsynshenvendelse er en separate sak i de aller fleste tilfeller)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Johansen, Berit, Innherred Renovasjon

7 Attachments

Her er dokumentene.

Med vennlig hilsen

Berit Johansen

[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1395]>
Sendt: 24. oktober 2018 13:05
Til: Johansen, Berit <[epostadresse]>
Emne: Re: Begjæring om innsyn - oppfølging av sikkerhetshull

Kjære Johansen, Berit,

Takk for oversikt.
Sender du over dokumentene?

(Merker at dere journalfører en innsynshenvendelse inn i selve saken, det er ikke korrekt - men men. En innsynshenvendelse er en separate sak i de aller fleste tilfeller)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon