Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Shmil

Venter på klagebehandling.

Kjære Shmil,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

POST@SHMIL.NO, Shmil

Hei.

Din henvendelse er videre sendt til behandling. Du vil få svar så snart saken er behandlet og innen 3 uker.

Med hilsen for
Søndre Helgeland Miljøverk
 
Wenche Danielsen
Kontorfagarbeider

Sentralbord 751 13950
[Shmil henvendelses-e-postadresse]
www.shmil.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1408]]
Sendt: mandag 22. oktober 2018 18:19
Til: [epostadresse] <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull hos Shmil

Kjære Shmil,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1408]

Er [Shmil henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Shmil? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære [email address],

Hvilken sak er det snakk om? Hva må jeg vente på?

Minner om at en innsynshenvendelse skal behandles uten ugrunnet opphold innen maksimal 3 dager. Det er dager. Ikke uker.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

POST@SHMIL.NO, Shmil

9 Attachments

Hei,

 

Viser til henvendelsen om innsyn.

Sender med dette over dokumentasjon som er registrert på saken.

 

Søndre Helgeland Miljøverk

v/William Puntervold

Tlf: 75 11 39 50 (0900–1430)| [Shmil henvendelses-e-postadresse] |

http://www.shmil.no |
[1]https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/y...

[2]SHMIL_komplett

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1408]>
Sendt: mandag 22. oktober 2018 18.19
Til: [epostadresse] <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i oppfølging av sikkerhetshull
hos Shmil

 

Kjære Shmil,

 

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult
Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante
parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY
ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

 

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og
chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

 

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet,
avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

 

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20.
april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via
media.

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1408]

 

Er  [4][Shmil henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Shmil? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved
å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/shmil.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1408]
4. mailto:[Shmil henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Shmil,

Takk for dokumentene.

Ser ut til å mangle i hvertfall teknisk gjennomgang/aksjonsliste som er referert i brevet 18. september 2018.

Følgende ser ut til ikke å ha blitt sendt over, men som jeg antar dere har fått av leverandøren og burde journalført:
- Brev fra leverandøren 20. april
- Referat fra møte med leverandør
- Eventuell aksept av tilbud om sikkerhetsgjennomgang.
- Notat fra leverandør med tidslinje og liste over aksjoner
- Liste over berørte parter (forventer denne sladdet for personidentifiserende opplysninger som navn, epost, adresse og telefonnr). Dette er en rapport etter gjennomgang av logger. Typisk sendt av H Erdal.
- Egen vurdering av om partene må varsles basert på personopplysningsloven
- All korrespondanse med driftsleverandør/IT-avdeling
- All korrespondanse med leverandør (SMS, epost, chat, telefonnotat, osv)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Shmil,

Har ikke fått svar på forrige henvendelse.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård