Innsyn i korrespondanse med Widvey

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Ingeborg Johansen

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Det bes om innsyn i all korrespondanse mellom departementet og Torhild Widvey. Korrespondanse mellom NFD og KUD i perioden Widvey var statsråd er unntatt fra innsynsforespørselen.

Jeg ber om innsyn i:

* Journalpostene/registeret for disse dokumentene, inkl, saksnr, sakstittel, journalposttittel, journalføringsdato osv.
* Innholdet i dokumentene

Dette inkl. brev, epost og SMS som er sendt av ansatte eller politisk utnevnte i departementet.
Med vennlig hilsen,

Ingeborg Johansen

Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Nærings- og fiskeridepartementet

Vi viser til ditt innsynskrav.

 

Vi har identifisert korrespondanse i form av to SMSer. Etter en ny
meroffentlighetsvurdering gis det innsyn i SMSene.

 

De to SMSene er følgende:

21.4.2016 kl. 17.07 – SMS fra Thorhild Widvey til næringsminister Mæland

"Hei Monica,
Fint om du får sjekket det vi snakket om. Litt formaliteter her, jeg må
sende Karanteneutvalget en melding om det, når jeg er innstilt, det tar to
uker å behandle og jeg må være klar til å ta over når GF er. Melding til
Karantene utvalget kan være konfidensielt, slik at det ikke kommer ut før
dere er klar med det. Men jeg må ha fått formell forespørsel og takket ja
før jeg kan sende det. De er formalistiske / får ikke utøve vervet før jeg
er klarert! Thorhild"

 

26.4.2016 kl. 08.12 – SMS fra næringsminister Mæland til Thorhild Widvey

 

"God morgen T:) Saken om styrer er på vei opp til meg i form av SF-notat
som oversendes fin/Smk for fullmakt – deretter kan vi gå i gang! Ha en fin
dag – vi skal ha RNB-konferanse :) klem"

 

Vi har videre identifisert et relevant journalført dokument og behandlet
innsynskrav på dette. Du vil motta et separat svar på denne.

 

 

Vennlig hilsen

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Besøk oss på www.nfd.dep.no

vis sitert seksjon

Nærings- og fiskeridepartementet

1 Attachment

Krav om innsyn i dokument 14 i sak 15/6482 innvilges delvis med hjemmel i offentleglova § 23 fjerde ledd.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.
Klageinstans er Kongen i statsråd. Eventuell klage skal sendes til Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi gjør oppmerksom på at hvis klagen er avgjort av Kongen i statsråd, faller retten til å klage saken inn for Sivilombudsmannen bort, jf. offentleglova § 32.

Klagefristen er tre uker jf. fvl. § 29.

Med hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet

B. Waldron la igjen en merknad ()

Arkivverket om journalføring og arkivering av tekstmeldingar (SMS):

https://www.arkivverket.no/arkivverket/O...

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Postjouranalen for saken det henvises til hos næringsdepartementet kan ses i OEP på https://oep.no/search/result.html?period... .