Innsyn i kommunikasjon mellom kommune og helseforetak

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kristiansund kommune,

Ber om innsyn i all e-post kommunikasjon for 2019. Dette fra kommunens rådmann og ordfører til Helseforetakene i sykehussaken.

Med vennlig hilsen,

Nysgjerrige Nils

Postmottak Kristiansund kommune, Kristiansund kommune

Dette er en automatisk generert epost.

Din henvendelse er mottatt av postmottaket i Kristiansund kommune.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt blir journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, blir
besvart i løpet av kort tid.

 

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post.

Her kan du sende sikker digital post til vår kommune [1]eDialog

 

E-postmottaket er betjent mandag – fredag  08:00-15:00.

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...

Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune

9 Attachments

Hei,
Det er ikke så enkelt å definere "sykehussaken".
KSU og HMR har møtt hverandre både i styringsgruppemøter og andre sammenhenger angående vårt felles DMS og Helseinnovasjonssenter,
men jeg har ikke korrespondert noe særlig om elementer som omhandler "sykehussaken". Det eneste må nok være (om man ser på fødesaken som en del av sykehussaken),
at politisk sekretariat (Toril Skram) sendte over vedtaket om oppsigelse av samarbeidsavtalen 05.07.19.

Det eneste jeg fant som var mottatt er vedlagt.

- Det var en invitasjon den 08.05.19 til å " diskutere felles utfordringer innen helsesektoren".
Et møte som ble bekreftet politisk, hvor jeg deltok og som ble fyldig dekket i media etterpå. Møtet fant sted onsdag 29.05.19 kl. 10.00- 11.30.

- Kommunikasjonssjefen sendte også over klagen etter ordre fra meg (og signert av ordfører på nordmøre 23.04.19. Dette også tilknyttet føden. Den er vedlagt.

- Ellers sendte jeg lege Ralph Herter ROS analysen fra interimsfasen etter at han spurte meg i en pause i Bystyret.
(ROS vedlagt). Den er vedlagt. Han teller kanskje som "Helseforetaket", selv om han er både politiker og innbygger i Kristiansund.

Ut over det har jeg innkallinger til dialogmøter (hvor jeg aldri har kunnet møte), men de er offentlig tilgjengelig og kanskje ikke relevant.
Ha en fin uke.

Arne Ingebrigtsen
Rådmann, Kristiansund

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Nysgjerrige Nils <[Innsyns-e-postadresse #2115]>
Sendt: søndag 25. august 2019 21:47
Til: Postmottak Kristiansund kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i kommunikasjon mellom kommune og helseforetak

Kjære Kristiansund kommune,

Ber om innsyn i all e-post kommunikasjon for 2019. Dette fra kommunens rådmann og ordfører til Helseforetakene i sykehussaken.

Med vennlig hilsen,

Nysgjerrige Nils

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2115]

Er [Kristiansund kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Kristiansund kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------