Hvordan blir dataen for trafikkinformasjon anonymisert?

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hans-Petter Fjeld

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Dere har informasjon på deres hjemmesider [1] om trafikkdata og trafikkregistrering.

Kan dere gjøre rede for den tekniske løsningen som ligger bak dette og hvordan
dataene blir anonymisert. Dere kan anse at mottageren er høyst teknisk kyndig
og det ønskes gjerne informasjon om spesifikk utstyr, tilkoblinger, protokoller,
formater og så mye teknisk informasjon som mulig.

Hvordan samles rådata, i hvilket format og er det noe som hindrer denne rådataen
fra å kunne bli publisert i sanntid?

1 - http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafi...

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Lund Bjørn Andreas, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

 

Hei.

 

Vedlagt følger foreløpig svar på din henvendelse.

Med hilsen
Bjørn Andreas Lund

Seksjon: ITS
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142
Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Abels gate 5, TRONDHEIM
Mobil: +47 95205267  e-post/Lync: [1][epostadresse]
[2]www.vegvesen.no  e-post: [3][Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.vegvesen.no/
3. mailto:[Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Heisann!

Dette er ikke kritikk, men jeg ville bare nevne at jeg fortsatt håper på svar ang dette. Når det er sagt vil jeg heller ha et ordentlig svar enn et kjapt svar. På forhånd takk!

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Lund Bjørn Andreas, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

2 Attachments

Vedlagt følger svar på henvendelse fra Statens vegvesen.

Med hilsen
Bjørn Andreas Lund

Seksjon: ITS
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Abels gate 5, TRONDHEIM
Mobil: +47 95205267 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hans-Petter Fjeld [mailto:[Innsyns-e-postadresse #6]]
Sendt: 2. september 2015 21:52
Til: Lund Bjørn Andreas <[epostadresse]>
Emne: Re: Vedr innsynshenvendelse etter offentlighetslova - Hvordan blir dataen for trafikkinformasjon anonymisert

Heisann!

Dette er ikke kritikk, men jeg ville bare nevne at jeg fortsatt håper på svar ang dette. Når det er sagt vil jeg heller ha et ordentlig svar enn et kjapt svar. På forhånd takk!

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

vis sitert seksjon