HOD sin bistand i spørsmålet om å tillate hampdyrking

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Korrespondanse relatert til gjennomgangen av problemstillinger knyttet til dyrking av hamp i 2009 og 2010, herunder korrespondanse i saken med LMD og JD.

– Andre dokumenter tilknyttet saken og direkte relaterte saker.

– Eventuell senere korrespondanse av vesentlig betydning knyttet til spørsmålet om dyrking av hamp.

Med henvisning til dette skriftlige spørsmålet fra Stortingsrepresentanten Svein Flåtten, som gir bakgrunnsinformasjon omsaken:

https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Hellesylt Anne S Borge, Helse- og omsorgsdepartementet

3 Attachments

Hei,

 

Viser til e-post hvor du ber om innsyn i diverse dokumenter.

 

Se vedlagte liste over dokumenter som vi finner i våre systemer som
omhandler dyrking av hamp.  

Hvis du finner dokumenter i vedlagte liste som du ønsker innsyn i kan du
rette en bestilling til [1][Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

En innsynsbegjæring vil deretter vurderes av fagavdelingen før dokumentene
kan gis ut.

 

 

 
Helse- og

omsorgsdepartementet
 
Anne Borge Hellesylt
Seniorrådgiver
Folkehelseavdelingen

 

Telefon 22 24 84 55
  [2]www.regjeringen.no/hod | [3]HOD på Facebook | [4]HOD på
Twitter

 

 

 

 

 

Fra: Marte Nilsen <[Innsyns-e-postadresse #635]>

Sendt: 31. desember 2017 11:09

Til: Postmottak HOD

Emne: innsyn etter Offentleglova - HOD sin bistand i spørsmålet om å
tillate hampdyrking

 

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

– Korrespondanse relatert til gjennomgangen av problemstillinger knyttet
til dyrking av hamp i 2009 og 2010, herunder korrespondanse i saken med
LMD og JD.

 

– Andre dokumenter tilknyttet saken og direkte relaterte saker.

 

– Eventuell senere korrespondanse av vesentlig betydning knyttet til
spørsmålet om dyrking av hamp.

 

Med henvisning til dette skriftlige spørsmålet fra Stortingsrepresentanten
Svein Flåtten, som gir bakgrunnsinformasjon omsaken:

 

[5]https://www.regjeringen.no/globalassets/...

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

 

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[6][Innsyns-e-postadresse #635]

Er [7][Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]  feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Helse- og omsorgsdepartementet? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:  

[8]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[9]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.regjeringen.no/hod
3. https://www.facebook.com/helseogomsorgsd...
4. https://twitter.com/helse_og_omsorg
5. https://www.regjeringen.no/globalassets/...
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #635]
7. mailto:[Helse- og omsorgsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
8. https://www.mimesbronn.no/change_request...
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Hellesylt Anne S Borge,

Kan jeg få innsyn i alle dokumentene som er oppført i Excel-arket du sendte meg?

Altså, dokumenter med arkivsak-ID:

2003040855
2012002847
2012002847
2009003078
2009003078
2009003078
2010001333
2009003078
2009003795
2009003795
2009003795
2009003078
2009000966
2009000966
2009001213
2006005503
2006005503
2006005503
2006005764
2006005503
2006005764
2006005503
2006001701
2003050855
2003001911
2003001911

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Kan jeg få innsyn i alle dokumentene som er oppført i Excel-arket dere sendte meg?

Altså, dokumenter med arkivsak-ID:

2003040855
2012002847
2012002847
2009003078
2009003078
2009003078
2010001333
2009003078
2009003795
2009003795
2009003795
2009003078
2009000966
2009000966
2009001213
2006005503
2006005503
2006005503
2006005764
2006005503
2006005764
2006005503
2006001701
2003050855
2003001911
2003001911

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 10/1333-1 Spørsmål om dyrking av industriell cannabis
Dokument: Spørsmål om dyrking av industriell cannabis - Avkriminalisering eller legalisering

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 10/1333 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 10/1333-2 Spørsmål om dyrking av industriell cannabis
Dokument: Dyrking av hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 10/1333 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 09/3078-4 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Oppfølging av utredning om dyrking av industriell hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 09/3078-6 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Vurdering av forbudet mot dyrking av industriell hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 09/3078-5 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Dyrking av industriell hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 03/1911-1 Import og dyrking av hamp
Dokument: Dyrking av hamp i Norge

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 03/1911 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 03/1911-3 Import og dyrking av hamp
Dokument: Dispensasjon fra forbud mot omsetning av hampfrø og dyrking av hampplanter

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 03/1911 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/1701-1 Dispensasjon fra forbud mot omsetning av hampfrø og dyrking av hampplanter
Dokument: Vedrørende dispensasjon fra forbud mot omsetning av hampfrø og dyrking av hampplanter

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 06/1701 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 06/5503-1 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av industriell hamp som alternativ til korndyrkning - Oversendelse for endelig avgjørelse

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 06/5503 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 06/5764-1 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål - klage

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 06/5764 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/5503-2 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Vedrørende klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av industriell hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 06/5503 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/5764-2 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Om klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 06/5764 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 03/1911-2 Import og dyrking av hamp
Dokument: Forbud mot import og omsetning av hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 03/1911 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

5 Attachments

Sak: 09/3795-1 Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor
Dokument: Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 09/3795 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

5 Attachments

Sak: 09/3795-2 Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor
Dokument: Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 09/3795 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 09/3795-3 Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor
Dokument: Søknad om dispensasjon for dyrking av hamp til dyrefor - oversendelse

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3795 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/1213-1 Foreleggelse utkast r-notat
Dokument: Dep.foreleggelse utkast r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 09/1213 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/1213-2 Foreleggelse utkast r-notat
Dokument: Utkast r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 09/1213 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/966-1 Utkast til r-notat
Dokument: Revidert utkast til r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 09/966 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/1213-3 Foreleggelse utkast r-notat
Dokument: Utkast r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/1213 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/966-2 Utkast til r-notat
Dokument: Revidert utkast til r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 09/966 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/966-3 Utkast til r-notat
Dokument: Revidert r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/966 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 09/966-4 Utkast til r-notat
Dokument: Revidert r-notat

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 09/966 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/5503-3 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Prøvedyrking av industriell hamp som alternativ til korndyrkning - anmodning om orienterende møte i Trøndelag

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 06/5503 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/5503-4 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Prøvedyrking av industriell hamp som alternativ til korndyrkning - anmodning om orienterende møte i Trøndelag

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 06/5503 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 06/5503-5 Klage på avslag på søknad om tillatelse til prøvedyrking av hamp til industriformål
Dokument: Kortfattet momentliste - dyrking av industriell hamp

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 06/5503 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/2847-1 Oversendelse av klagesak - dyrking av hamp til dyrefor
Dokument: Oversendelse av klagesak - dyrking av hamp til dyrefor

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 12/2847 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/2847-2 Oversendelse av klagesak - dyrking av hamp til dyrefor
Dokument: Avgjørelse av klage over avslag på søknad om dyrking av hamp til dyrefor

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 12/2847 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 09/3078-1 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Utredningsoppdrag til Statens legemiddelverk og Mattilsynet

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 09/3078-2 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Utsettelse av frist - utredning

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

3 Attachments

Sak: 09/3078-3 Utredning om dyrking av industriell hamp
Dokument: Oversendelse av utredning

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3078 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet