HOD setter RIO på plass

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2017/248, dokument nr. 6?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/248-6 Reaksjoner på innsamling av data
Dokument: Mulige personopplysninger på avveie

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/248 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet