Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er E Lund, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Henvendelse handel med digital valuta

Vi venter på at E Lund skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Finansdepartementet,

Jeg vil gjerne be om innsyn dokumentene i sak 2015/4906 - Henvendelse handel med digital valuta.

Med vennlig hilsen,

E Lund

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Martine Haukelidsæter, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/4906-9 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Ønske om utsatt frist - merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester - oppdrag

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 10:02:39 - vår ref. mah. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-11 Henvendelse handel med digital valuta

Dokument: Merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester -

 

Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 15/4906, registrert inn hos
oss 26.07.2016 10:04:39 - vår ref. tbj, avslås delvis med begrunnelse i
offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.

Meroffentlighet er vurdert.

 

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er
mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som
saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder
ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

 

 

Med vennlig hilsen

Dokumentasjonssenteret

Finansdepartementet

Akersgaten 40

Postboks 8008 Dep

0030

[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

3 Attachments

Sak: 15/4906-1 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:50:17 - vår ref. tbj. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-3 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:57:36 - vår ref. tbj, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/4906-4 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:58:30 - vår ref. tbj, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-5 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:59:12 - vår ref. tbj. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/4906-6 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:59:57 - vår ref. tbj. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-8 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Merverdiavgift - Bitcoin (kryptovaluta) - Unntaket for finansielle tjenester

Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 10:01:44 - vår ref. tbj, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-10 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Innsynsforespørsel

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 10:03:56 - vår ref. tbj. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-7 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester -

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 10:00:41 - vår ref.vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vera Fiksdal, Finansdepartementet

4 Attachments

Sak: 15/4906-2 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Henvendelse handel med digital valuta

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 09:55:22 - vår ref. vf. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Tor Ole Bjørkly, Finansdepartementet

1 Attachment

Sak: 15/4906-12 Henvendelse handel med digital valuta
Dokument: Merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester

Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 15/4906, registrert inn hos oss 26.07.2016 10:05:30 - vår ref. tbj, avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Avslag kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker etter at det er mottatt. En eventuell klage sendes Finansdepartementet som saksforberedende organ. Retten til å klage til Sivilombudsmannen gjelder ikke for avgjørelser truffet av Kongen i statsråd.

Med vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret
Finansdepartementet
Akersgaten 40
Postboks 8008 Dep
0030
[Finansdepartementet henvendelses-e-postadresse]

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Postjournalen for saken finnes i OEP som
https://oep.no/search/result.html?period... . Der er det i dag kun 5 dokumenter av 12 som er synlig.

Kjære Finansdepartementet,

Postjournalen for sak 2015/4906 finnes i OEP som https://oep.no/search/result.html?period...

Der er det i dag kun 5 dokumenter av 12 som er synlig. Jeg lurer på hvorfor?

Med vennlig hilsen,

E Lund

Mail Delivery System, Finansdepartementet

Vi bekrefter at din e-post er mottatt i Finansdepartementet.

Vi stadfestar at din e-post er motteken i Finansdepartementet.

We hereby confirm that your e-mail is received by the Norwegian Ministry of Finance.

Postmottak Finansdepartementet, Finansdepartementet

Hei

De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi har publisert på OEP. Vi skal sørge for at de resterende journalpostene også blir publisert. På grunn av høstferieavvikling vil ikke dette bli gjort før i morgen.

Vennlig hilsen
Dokumentasjonssenteret i FIN

-----Opprinnelig melding-----
Fra: E Lund [mailto:[Innsyns-e-postadresse #142]]
Sendt: 4. oktober 2016 12:47
Til: Postmottak Finansdepartementet
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Henvendelse handel med digital valuta

Kjære Finansdepartementet,

Postjournalen for sak 2015/4906 finnes i OEP som https://oep.no/search/result.html?period...

Der er det i dag kun 5 dokumenter av 12 som er synlig. Jeg lurer på hvorfor?

Med vennlig hilsen,

E Lund

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #142]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er E Lund, vennligst logg inn og gi alle beskjed.