Helsedirektør Bjørn Guldvog sin kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helsedirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Bjørn Guldvog sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Steinar Straume Hjelmaas, Helsedirektoratet

Til: Geir Eliassen

Vi viser til deres innsynskrav datert søndag 18. februar 2018 hvor du ber om innsyn i kalenderoppføringer i kalenderen til helsedirektør Bjørn Guldvog. Ditt krav om innsyn har fått saksnummer: 18/4233, dette til din orientering. Helsedirektoratet har behov for mer tid til å undersøke og oppklare noen spørsmål før innsynsbegjæringen kan besvares. Vi er kjent med Sivilombudsmannen sin uttalelse (2017/3029) - innsyn i statsministerens kalender - saksdokumentbegrepet.

Med vennlig hilsen,

Steinar Straume Hjelmaas
rådgiver
Lederstøtte til direktør og assisterende direktør
Stab til ledelsen

Universitetsgata 2, 0130 Oslo
Postboks 7000 St. Olavs Plass
Tlf. 810 20 050
www.helsedirektoratet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #728]]
Sendt: søndag 18. februar 2018 10:01
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet) <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Helsedirektør Bjørn Guldvog sin kalender hittil i 2018

Kjære Helsedirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Bjørn Guldvog sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #728]

Er [Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Helsedirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Steinar Straume Hjelmaas,

Minner om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og at den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Dere har altså ikke lov til å snakke med andre forvaltningsorgan i den hensikt å samkjøre dette.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Helsedirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helsedirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Helsedirektør Bjørn Guldvog sin kalender hittil i 2018».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/helsed...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

¡¡

¡¡

Helsedirektoratet

Pb. 220 Sk©ªyen

0213 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 220 Sk©ªyen, N-0213 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Hedda Bie, Helsedirektoratet

1 Attachment

Hei!

 

På grunn av ferieavvikling, må vi komme tilbake til henvendelsen din over
sommeren.

 

Beklager dette.

 

Med ønske om en god sommer fra

 

Hedda Bie

Stab til ledelsen

 

[1]Logo

Universitetsgata 2, 0130 Oslo

Postboks 7000 St. Olavs Plass
Tlf. 810 20 050/ Mobil: 948 80 835

[2]www.helsedirektoratet.no

 

References

Visible links
2. http://www.helsedirektoratet.no/

Kjære Hedda Bie,

Det er greit.

Det er egentlig ikke en gyldig grunn, men siden dere generelt sett har vært veldig korrekte med innsyn så skal jeg ikke være vanskelig. Er ganske hard mot dem som ikke er det.

God sommer :)

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Hedda Bie, HelsedirektoratetHei!

Takk for epost.

Jeg har tatt sommerferie og leser epost kun sporadisk. Send meg en sms
hvis det er noe som haster.  Jeg er tilbake på jobb i august.

 

God sommer!

 

 

Mvh,

Hedda

Hedda Bie

Mobil: 948 80 835
Stab til ledelsen
Helsedirektoratet