Gjennomgang kostnadsramme nytt Munchmuseum

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo kommune,

I følge en kronikk i Dagbladet av Sverre Mørkhagen[1] har kommunen en rapport ved navn «Gjennomgang kostnadsramme nytt Munchmuseum» datert 2015-08-25 om Lambda-utbyggingen i Bjørvika. Kan dere sende meg kopi av dette dokumentet, og fortelle meg hvilket saksnummer det har i kommunens postjournal?

[1] <URL: http://www.dagbladet.no/2015/09/02/kultu... >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Oslo kommune

2 Attachments

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingen. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

 

Med hilsen

Byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Seksjon for intern administrasjon, Dokumentsenteret

Tlf.: 23461250

E-post: [2][epostadresse]

 

References

Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[epostadresse]