Geographical positions of Siem Pilot

Forsvarsdepartementet hadde ikke informasjonen du ba om.

Dear Ministry of Defence,

please send to me the following information:
- All geographical positions of the Siem Pilot on 15 and 16 April 2017

Yours faithfully,

Arne Semsrott

Postmottak@fd.dep.no, Forsvarsdepartementet

1 Attachment

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2017/1835 - 90 |
| Dato:         14.09.2017 |
+------------------------------------------------------------------------+

Svar på innsyn etter Offentleglova request - Geographical positions of
Siem Pilot

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[Forsvarsdepartementet henvendelses-e-postadresse]