Forvalting av eID-avtaler - Tilbakemelding - Brudd på avtalt tjenestenivå - Manglende gjennomføring av beredskapsøvelse (2015-01-16)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Søker innsyn i:
- 2014/233-38, datert 2015-01-16 - Tilbakemelding - Brudd på avtalt tjenestenivå - Manglende gjennomføring av beredskapsøvelse

Dokumentet hører til saksnr 2014/233 - Forvalting av eID-avtaler.

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 14/00233-38 i sak
mottatt 10.04.2019 07:57:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT si e-postadresse for førespurnader].
Hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT si e-postadresse for førespurnader]