Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Når jeg titter på <URL: https://www.oep.no/search/result.html?ca... > så ser det ut til at den saken egentlig er sammenslått av to saker, en personalsak og en om Internet Governance. Er dette en kjent feil med eksporten av postjournalen til OEP?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Varlid Terje, Samferdselsdepartementet

Hei!

Takk for tilbakemeldingen. Dette har jeg ikke vært borti tidligere og det skal ikke være slik. Jeg har sendt en mail til OEP for å sjekke nærmere hva det skyldes. Dokumentene på personalsaken hører til Arbeids- og sosialdepartementet og skal ikke være på vår journal.

Med hilsen

Terje Varlid
Arkivleder
Samferdselsdepartementet
Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen
Administrativ seksjon
Telefon 22 24 81 90/934 53 061
E-post [epostadresse]
www.regjeringen.no/sd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #11]]
Sendt: 10. juli 2015 09:46
Til: postmottak SD
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Feil i eksporten til Offentlig elektronisk postjournal?

Kjære Samferdselsdepartementet,

Når jeg titter på <URL: https://www.oep.no/search/result.html?ca... > så ser det ut til at den saken egentlig er sammenslått av to saker, en personalsak og en om Internet Governance. Er dette en kjent feil med eksporten av postjournalen til OEP?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Feilen er nå rettet opp i OEP, og jeg har bedt om innsyn i dokumentene i saken via https://mimesbronn.no/request/kopi_av_do...