Endring av samtykkepraksis for overføring av personopplysninger i Feide

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

P. Reinholdtsen

Kjære Senter for IKT i utdanningen,

På UNINETT Feides nettside[1] om samtykke nevnes det at bakgrunnen for endringen er innspill fra skoleeiere i grunnopplæringen, dialog med Datatilsynet og grundige vurderinger. I følge Lars Kviteng ved UNINETT AS[2] er det Senter for IKT i utdanningen som har hatt dialog med Datatilsynet og prioteringsråd for grunnopplæringen om denne endringen. Kan dere sende meg en journalutskrift av saker som inneholder slike innspill, dialogen med Datatilsynet og tilhørende vurderinger?

Kan dere i tillegg sende meg en kopi av dialogen med Datatilsynet?

[1] <URL: https://www.feide.no/samtykke >
[2] <URL: https://www.mimesbronn.no/request/endrin... >

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

May B. Stamso, Senter for IKT i utdanningen

Hei
Jeg viser til mail vedr.forespørsel om innsyn.
Vi vil besvare din henvendelse og sendre aktuelle dokumenter  i løpet av
neste uke.
Mvh
May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen
Fra: "P. Reinholdtsen" <[Innsyns-e-postadresse #389]>
Til: "Post" <[Senter for IKT i utdanningen henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: 9. juni 2017 10:54:11
Emne: innsyn etter Offentleglova - Endring av samtykkepraksis for
overføring av personopplysninger i Feide
Kjære Senter for IKT i utdanningen,

På UNINETT Feides nettside[1] om samtykke nevnes det at bakgrunnen for
endringen er innspill fra skoleeiere i grunnopplæringen, dialog med
Datatilsynet og grundige vurderinger. I følge Lars Kviteng ved UNINETT
AS[2] er det Senter for IKT i utdanningen som har hatt dialog med
Datatilsynet og prioteringsråd for grunnopplæringen om denne endringen.
 Kan dere sende meg en journalutskrift av saker som inneholder slike
innspill, dialogen med Datatilsynet og tilhørende vurderinger?

Kan dere i tillegg sende meg en kopi av dialogen med Datatilsynet?

[1] <URL: [1]https://www.feide.no/samtykke >
 [2]
<URL: [2]https://www.mimesbronn.no/request/endrin...>

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen
--
Vennlig hilsen

May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen
Tlf. 932 86 352

References

Visible links
1. https://www.feide.no/samtykke
2. https://www.mimesbronn.no/request/endrin...

May B. Stamso, Senter for IKT i utdanningen

11 Attachments

Jeg viser til innsynsforespørsel 9.6.17 og foreløpig svar samme dag
vedr. endring av samtykkepraksis av personopplysninger i Feide.
Saken ble spilt av Feides prioriteringsråd for grunnopplæringen til Feide
samarbeidsråd for grunnopplæringen, der den ble tatt opp på møte i
samarbeidsrådet 27.11. 2014. Endelig beslutning om saken ble tatt i møte i
samarbeidsrådet 31.10. 2016 der rådet besluttet "å endre eksplisitt
samtykke i Feide for grunnopplæringen til en informasjonsside beskrevet i
saksnotat 12/16 Endring av eksplisitt samtykke løsningsforslag".
I innsynsforespørselen etterspørres journalutskrift av saker som
inneholder innspill, dialog med Datatilsynet og tilhørende vurderinger.
Vedlagt oversendes etterspurte og relevante dokumenter i saken.
Mvh
May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen
----- Den 09.jun.2017 13:12 skrev May B. Stamso
<[epostadresse]>:

Hei
Jeg viser til mail vedr.forespørsel om innsyn.
Vi vil besvare din henvendelse og sendre aktuelle dokumenter  i løpet av
neste uke.
Mvh
May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen

Fra: "P. Reinholdtsen" <[Innsyns-e-postadresse #389]>
Til: "Post" <[Senter for IKT i utdanningen henvendelses-e-postadresse]>
Sendt: 9. juni 2017 10:54:11
Emne: innsyn etter Offentleglova - Endring av samtykkepraksis for
overføring av personopplysninger i Feide
Kjære Senter for IKT i utdanningen,

På UNINETT Feides nettside[1] om samtykke nevnes det at bakgrunnen for
endringen er innspill fra skoleeiere i grunnopplæringen, dialog med
Datatilsynet og grundige vurderinger. I følge Lars Kviteng ved UNINETT
AS[2] er det Senter for IKT i utdanningen som har hatt dialog med
Datatilsynet og prioteringsråd for grunnopplæringen om denne endringen.
 Kan dere sende meg en journalutskrift av saker som inneholder slike
innspill, dialogen med Datatilsynet og tilhørende vurderinger?

Kan dere i tillegg sende meg en kopi av dialogen med Datatilsynet?

[1] <URL: [1]https://www.feide.no/samtykke >
 [2]
<URL: [2]https://www.mimesbronn.no/request/endrin...>

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen
--
Vennlig hilsen

May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen
Tlf. 932 86 352

References

Visible links
1. https://www.feide.no/samtykke
2. https://www.mimesbronn.no/request/endrin...

Kjære May B. Stamso,

Tusen takk for svaret. Jeg ser frem til å studere dokumentene. Men i den forbindelse er det et par ting jeg lurer på.

Det ene er at jeg har problemer med å lese et par av dokumentene, spesifikt "Kompetansema lene for bruk av IKT i ulike fag og pa ulike trinn.docx" og "Datatilsynet behandlingsgrunnlag for samtykke.docx". De ser ut til å være skrevet i et av formatene til MS Office. Kan dere sende dokumentene som ren tekst eller PDF i stedet? Det ville være mer i tråd med Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning[1] hvilket kan være en fordel. Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word[2], hvis det trengs.

Det andre er at jeg ba om journalutskrift, for å få oversikt over hva som er arkivert og journalført, men klarer ikke finne dette i de tilsendte dokumentene. Har jeg oversett noe, eller ligger det i en av dokumentene jeg har problemer med å lese?

[1] <URL: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... >
[2] <URL: https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... >

Jeg beklager det ikke passet å snakke med deg på telefon da du ringte meg på jobb i går. Denne innsynshenvendelsen er som nevnt på telefonen et privat anliggende, og det passet ikke å diskutere den mens jeg var på jobb. Håpet å rekke å ringe deg i lunsjen i går, men det gikk desverre ikke. Forsøkte derfor å ringe deg tilbake i dag, men fikk bare telefonsvarer. Mistenker epost fungerer best.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

May B. Stamso, Senter for IKT i utdanningen

4 Attachments

Hei
Vedlagt er etterspurt journalutskrift og pdf-versjoner av de to
dokumentene.
Vennlig hilsen
May Britt Stamsø
Seniorrådgiver
Senter for IKT i utdanningen
----- Den 15.jun.2017 14:07 skrev foi+request-389-4fdd7190
<[Innsyns-e-postadresse #389]>:

Kjære May B. Stamso,

Tusen takk for svaret.  Jeg ser frem til å studere dokumentene.  Men i
den forbindelse er det et par ting jeg lurer på.

Det ene er at jeg har problemer med å lese et par av dokumentene,
spesifikt "Kompetansema lene for bruk av IKT i ulike fag og pa ulike
trinn.docx" og "Datatilsynet behandlingsgrunnlag for samtykke.docx".  De
ser ut til å være skrevet i et av formatene til MS Office.  Kan dere
sende dokumentene som ren tekst eller PDF i stedet? Det ville være mer i
tråd med Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning[1] hvilket
kan være en fordel. Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en
lagrer PDF fra MS Word[2], hvis det trengs.

Det andre er at jeg ba om journalutskrift, for å få oversikt over hva
som er arkivert og journalført, men klarer ikke finne dette i de
tilsendte dokumentene.  Har jeg oversett noe, eller ligger det i en av
dokumentene jeg har problemer med å lese?

[1] <URL: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... >
 [2] <URL:
https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... >

Jeg beklager det ikke  passet å snakke med deg på telefon da du ringte
meg på jobb i går.  Denne innsynshenvendelsen er som nevnt på telefonen
et privat anliggende, og det passet ikke å diskutere den mens jeg var på
jobb.  Håpet å rekke å ringe deg i lunsjen i går, men det gikk desverre
ikke.  Forsøkte derfor å ringe deg tilbake i dag, men fikk bare
telefonsvarer.  Mistenker epost fungerer best.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon