Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet,

Jeg har kjøpt valp fra Steinar Holshagen Bjørnstad, og valpen viste seg dessverre å være fryktelig redd, han virket å være sterkt traumatisert og oppfører seg til tider som et vilt dyr. Nå forsøker jeg å ikke la meg påvirke av alle de ryktene jeg hører om Holshagen og jeg ønsker å holde meg til fakta. Derfor har jeg har et spesielt behov for å følge alle dyrevernssaker som angår Holshagen. Det hadde betydd mye for meg å få vite hva som har preget valpen så mye, han kommer mest sannsynlig aldri til å bli helt bra.

Med vennlig hilsen,

Merete Hov

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad».

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]

Svaret på min henvendelse er etter hva jeg forstår svært forsinket i henhold til loven. Jeg etterlyser derfor nå et svar fra Mattilsynet!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dyreve...

Med vennlig hilsen,

Merete Hov

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

Hei!

 

Dokumentteam Øst oversendte din henvendelse til Avdeling Gudbrandsdal 19.
juli. Purringen din har jeg oversendt i dag.

Saksbehandler har ferie til 13. august.  

 

 

Med vennlig hilsen

 

Grethe Sandvold Østlie

Seniorkonsulent/koordinator dokumentteam Øst

Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon 22 77 81 72

Besøksadresse: Holsetgata 22, Hamar

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: fredag 3. august 2018 09:18
Til: Innsynshenvendelser Øst <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Dyrevelferd hos Steinar
Holshagen Bjørnstad

 

Hei!

 

Videresender Purring på innsynshenvendelser for behandling.

Innsynshenvendelser er ført på sak nr. 2018/153835 – Innsynshenvendelser 4
2018 – Samlesak.

Besvarelsen journalføres i henhold til instruksen Offentlig journal og
innsynshenvendelser.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak Mattilsynet

 

Telefon sentralbord: 22 40 00 00

E-post: [4][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Felles postadresse: Mattilsynet felles postmottak, Postboks 383, 2381
Brumunddal

 

[5]www.mattilsynet.no

[6]www.matportalen.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hov <[7][Innsyns-e-postadresse #1322]>
Sendt: fredag 3. august 2018 01:19
Til: Postmottak <[8][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Dyrevelferd hos Steinar
Holshagen Bjørnstad

 

Kjære Mattilsynet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Dyrevelferd hos Steinar Holshagen Bjørnstad».

 

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]

 

Svaret på min henvendelse er etter hva jeg forstår svært forsinket i
henhold til loven. Jeg etterlyser derfor nå et svar fra Mattilsynet!

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[9]https://www.mimesbronn.no/request/dyreve...

 

Med vennlig hilsen,

 

Merete Hov

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[10][Innsyns-e-postadresse #1322]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[11]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/
4. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
5. http://www.mattilsynet.no/
6. http://www.matportalen.no/
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1322]
8. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
9. https://www.mimesbronn.no/request/dyreve...
10. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1322]
11. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Knut Romsås Breden, Mattilsynet

Mattilsynet syner til e-post der du ber om innsyn i tilsyn med hundeholdet
hos Steinar Holshagen Bjørnstad.

 

Det har vært gjort flere tilsyn hos Steinar Holshagen Bjørnstad de siste
tre årene der vi både har sett på tilsyn og stell av produksjonsdyr og
kjæledyr.  Det er derfor vanskelig å vite hvilke tilsyn du vil ha innsyn
i. Generelt kan vi si at tilsyn med privat kjæledyrhold som oftest er
unntatt offentlighet mens det motsatte er tilfellet når det gjelder
produksjonsdyr, dvs. dyrehold der det blir gitt produksjonstilskudd.  For
å kunne gjøre en grundigere vurdering av om det kan gis innsyn, må vi vite
hvilke tilsyn du vil ha innsyn i.

 

 

Med hilsen

 

Knut Romsås Breden

Seniorinspektør, veterinær

Mattilsynet avdeling Gudbrandsdal

 

 

Kjære Knut Romsås Breden,
Jeg takker for svar og skal forsøke å klargjøre forespørselen:
Jeg ønsker innsyn i alle saker fra dags dato og som går lenger tilbake enn tre år. Ryktene forteller at Holshagen har mistet retten til å ha dyr i 10 år, hvordan kan det da ha seg at han stadig legger ut bilder av egne husdyr og kjæledyr?

Som tidligere nevnt, solgte han meg en Irsk Ulvehund-valp, født 2015, som viste seg å være både traumatisert og svært dårlig sosialisert. Hvis jeg får mer informasjon om dyreholdet på gården til Holshagen, så kan jeg lettere forstå hva valpen min ble utsatt for, og derfor lettere hjelpe ham til å bli stadig bedre. Holshagen oppga å være oppdretter av Irsk Ulvehund med kennelnavn: Camaroblacktower. Går valpene da under kjæledyr, eller kan opplysninger også om hundene offentliggjøres?

Jeg søker derfor å få klarhet i alle forhold som kan forklare hvordan valpen kan ha hatt det hos Holshagen, så lenge som Mattilsynet har vært involvert i dyreholdet hos Holshagen både på nåværende og på tidligere adresser.

Jeg innrømmer at jeg -som frustrert og fortvilt valpekjøper- har vært med på å bringe videre ovennevnte rykter vedrørende dyrehold hos Holshagen. Jeg ønsker med denne henvendelsen å undersøke om det er hold i ryktene, eller om Holshagen har rett i at han er utsatt for en svertekampanje. Om så er tilfelle, så skylder jeg ham en offentlig beklagelse. Det er viktig for meg å få klarhet i fakta om disse sakene, dette handler for det første om dyrs velferd, men det handler også om menneskers rett til å forsvare seg. Rett skal være rett!

Jeg håper dette er klargjørende for behandlingen videre.

Med vennlig hilsen,

Merete Hov

Knut Romsås Breden, Mattilsynet

Eg har ferie og er attende på kontoret måndag 27. august.

Kjære Mattilsynet,
jeg ber om at dere nå tar tak i henvendelsen min. Det har nå gått lang tid siden ferien og jeg etterlyser svar.

Dette dreier seg om dyrevelferd, det handler om dyr som mye mulig lider og har lidd i lang tid. Det handler om at oppdrett av dyr etter all sannsynlighet fortsatt skjer og at nye traumatiserte individer skal ut til fremtidige ulykkelige eiere. Som eier av en traumatisert hund, mener jeg meg berettiget til å bli tatt på alvor. Hva gjøres i saken, hva er historikken hva angår dyrehold på gården, hvordan hindrer myndighetene at dette fortsetter?
Hva i all verden kan min valp ha opplevd som har traumatisert ham i en så alvorlig grad? Han er jo fremdeles redd for menn, og hilser altså etter 3 år fremdeles ikke på min mannlige kjæreste. Hvorfor er han så redd for lyskilder, for sola, for fôrsekker, for varebiler, for alt som blinker, for arbeidstøy og mannfolkstøvler, for alt som beveger seg i tillegg til en lang lang rekke andre ting.

Jeg forventer at henvendelsen min nå behandles og at jeg får innsyn slik at jeg har noen fakta å holde meg til, i stedet for å forsøke å tolke forholdene på gården ut av de utallige ryktene som finnes rundt Steinar Holshagen Bjørnstad.

Med vennlig hilsen,

Merete Hov

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Grethe Sandvold Østlie, Mattilsynet

Hei!

 

Forespørselen din er videresendt til Avdeling Gudbrandsdal.

 

Med vennlig hilsen

 

Grethe Sandvold Østlie

Seniorkonsulent/koordinator dokumentteam Øst

Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet

 

Telefon 22 77 81 72

Besøksadresse: Holsetgata 22, Hamar

 

Felles postadresse: Mattilsynet, region Øst, avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Merete Hov <[4][Innsyns-e-postadresse #1322]>
Sendt: mandag 17. september 2018 11:06
Til: Postmottak <[5][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Dyrevelferd hos Steinar
Holshagen Bjørnstad

 

Kjære Mattilsynet,

jeg ber om at dere nå tar tak i henvendelsen min. Det har nå gått lang tid
siden ferien og jeg etterlyser svar.

 

Dette dreier seg om dyrevelferd, det handler om dyr som mye mulig lider og
har lidd i lang tid. Det handler om at oppdrett av dyr etter all
sannsynlighet fortsatt skjer og at nye traumatiserte individer skal ut til
fremtidige ulykkelige eiere. Som eier av en traumatisert hund, mener jeg
meg berettiget til å  bli tatt på alvor. Hva gjøres i saken, hva er
historikken hva angår dyrehold på gården, hvordan hindrer myndighetene at
dette fortsetter?

Hva i all verden kan min valp ha opplevd som har traumatisert ham i en så
alvorlig grad? Han er jo fremdeles redd for menn, og hilser altså etter 3
år fremdeles ikke på min mannlige kjæreste. Hvorfor er han så redd for
lyskilder, for sola, for fôrsekker, for varebiler, for alt som blinker,
for arbeidstøy og mannfolkstøvler, for alt som beveger seg i tillegg til
en lang lang rekke andre ting.

 

Jeg forventer at henvendelsen min nå behandles og at jeg får innsyn slik
at jeg har noen fakta å holde meg til, i stedet for å forsøke å tolke
forholdene på gården ut av de utallige ryktene som finnes rundt Steinar
Holshagen Bjørnstad.

 

Med vennlig hilsen,

 

Merete Hov

 

vis sitert seksjon

Knut Romsås Breden, Mattilsynet

Til Merete Hov

 

Vi viser til e-post der du ber om innsyn innsyn i tilsynsrapporter som
gjelder Steinar Holshagen Bjørnstad. Vi beklager seint svar.

 

Det kan ikke gis innsyn i tilsynsrapporter knyttet til kjæledyrholdet. Det
gjelder selv om noen driver "oppdrett". Vi har hatt praksis for å vurdere
disse som privat dyrehold. Opplysninger om brudd på regelverket vil da
falle inn under taushetsplikten vår. Ettersom du har bedt om innsyn i
rapporter på en navngitt person, vil det her ikke være mulig å anonymisere
saksdokumentene. Unntakshjemmel er fra offentleglova § 13 jf.
forvaltningslova § 13 første ledd nr. 1 om noens personlige forhold jf.
offentleglova § 12 bokstav c .

 

Jeg oppfatter det slik at du ønsker å vite om vedkommende dyreeier har et
aktivitetsforbud etter dyrevelferdsloven. Vi har ikke fattet noe vedtak om
forbud etter dyrevelferdsloven, og vi er heller ikke kjent med at han skal
være idømt dette av domstolen.

 

Hvis du ønsker innsyn i tilsynsrapporter som gjelder produksjonsdyr, ber
vi deg avgrense tidsperioden du vil ha oversikt over.

 

 

Med hilsen

 

Knut Romsås Breden

Mattilsynet avdeling Gudbrandsdal