Dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2017/2913.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-2 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-7 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Sak om klage på innsyn om flyambulanseanskaffelsen

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-8 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Spørsmål om innsyn

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

6 Attachments

Sak: 17/2913-1 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Oversender klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-10 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Svar på klage - innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet