Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Herman Langvik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Vi venter på at Herman Langvik skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2017/2913.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-2 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-7 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Sak om klage på innsyn om flyambulanseanskaffelsen

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-8 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Spørsmål om innsyn

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

6 Attachments

Sak: 17/2913-1 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Oversender klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-10 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Svar på klage - innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

8 Attachments

Sak: 17/2913-3 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1

Innsyn gitt: Innhenting av informasjon - innsynssak Brev HOD 6.7.2017

Innsyn gitt: Vedlegg 1

Innsyn gitt: Vedlegg 2

Innsyn gitt: Vedlegg 3

Innsyn gitt: Vedlegg 4

Innsyn gitt: Vedlegg 5

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1 (1164934)

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-4 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 2

Innsyn avslått: Vedlegg 7 Sak 76(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 8 Sak 76(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 9 Service Level Agreement FKS
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 10 Sak 98
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 11 Sak 99
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 12 Sak 101(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 13 Sak 101(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 14 Sak 106
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-5 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 3

Innsyn gitt: Vedlegg 15 Sak 113(1)

Innsyn gitt: Vedlegg 16 Sak 113(2)

Innsyn gitt: Vedlegg 17 Sak 113(3)

Innsyn avslått: Vedlegg 18 Sak 115(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 19 Sak 115(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 20 Sak 115(3)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 21 Sak 115(4)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/2913-6 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 4

Innsyn avslått: Vedlegg 22 Sak 116
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 23 Sak 117
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 24 Sak 119(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 25 Sak 119(2)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 26 Sak 121(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn gitt: Vedlegg 26 Sak 121(2)

Innsyn avslått: Vedlegg 27 Sak 127
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 28 Sak 128
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-9 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Tilbakemelding på brev

Deres bestilling av innsyn i dokument 9 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 2. ledd.

Innsyn avslått: SV Vil du se over brev
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: Offentlig versjon 17-2913

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

11 Attachments

Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til HOD - Oversendelse av klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 11 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Herman Langvik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.