Difi sine lite fremsynte løsninger på manglende kapasitet i dagens utdaterte innsynsløsninger planlegges videreført i eInnsyn

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Saks/dokumentnr. 16/00246-14

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT sin håndtering av min innsynshenvendelse «Difi sine lite fremsynte løsninger på manglende kapasitet i dagens utdaterte innsynsløsninger planlegges videreført i eInnsyn».

Da jeg ikke har fått svar, påklager jeg etter femdagersfristen i offentleglova.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/difi_s...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

 

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument eInnsyn - funksjonalitet
og masseinnsynskrav i sak Fagdialog med KMD - Ny OEP - eInnsyn mottatt
30.12.2017.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.
Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse].
Vennlig hilsen,
Direktoratet for forvaltning og IKT
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

 

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]