Dekorasjoner - Sivilforsvaret

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Justis- og beredskapsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Jeg ber med dette om innsyn i statutter for Sivilforsvarets hederskors, Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren og Sivilforsvarsmedaljen.

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Magne Markhus, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Ber om innsyn etter Offentleglova Dekorasjoner Sivilforsvaret L 892722.Pdf.pdf

    209K Download View as HTML

Vi viser til vedlagte henvendelse. Nevnte dekorasjoner i Sivilforsvaret
administreres av  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Vi ber om henvendelsen rettes til DSB.

 

 

Med hilsen

 

Magne Markhus

Seniorrådgiver

 

Justis- og beredskapsdepartmentet

Samfunnssikkerhetsavdelingen

Beredskaps- og redningsseksjonen

Telefon: 22 24 52 87

Mobil: 988 35 578

E-post: [1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

vis sitert seksjon

Hei!

Jeg viser til tidligere henvendelse vedrørende innsyn i statutter for Sivilforsvarsmedaljen og Sivilforsvarets hederskors, hvor jeg ble bedt om å rette henvendelsen til DSB. Jeg har gjentatte ganger bedt om innsyn i dette hos DSB og ikke fått tilbakemelding. Jeg har heller ikke fått tilbakemelding på klage på manglende svar eller bekreftelse på at klagen er oversendt departementet. Jeg må derfor igjen henvende meg til dere og be om at dere enten gir meg innsyn i dokumentene dersom dere har dem selv, eller tar til behandling klage over manglende svar på innsynskrav jeg har rettet til DSB / klage over avslag på innsyn jf. offentleglova.

Mine henvendelser til DSB i denne sakens anledning er offentlig tilgjengelig her: https://www.mimesbronn.no/request/statut...

Vennlig hilsen
Anonym

Magne Markhus, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei!

Jeg har i dag vært i dialog med DSB. Alle som ber om innsyn får et svar; innsyn eller avslag. Din henvendelse er i dag videresendt til DSB og vil bli arkivet for journalføring og du vil få et svar fra DSB.

Med hilsen

Magne Markhus
Seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartmentet
Samfunnssikkerhetsavdelingen
Seksjon for forebygging og beredskap
Telefon: 22 24 52 87
Mobil: 988 35 578
E-post: [email address]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Anonym <[FOI #1340 email]>
Sendt: tirsdag 9. oktober 2018 22.45
Til: Magne Markhus <[email address]>
Emne: Re: Ber om innsyn etter Offentleglova - Dekorasjoner - Sivilforsvaret

Hei!

Jeg viser til tidligere henvendelse vedrørende innsyn i statutter for Sivilforsvarsmedaljen og Sivilforsvarets hederskors, hvor jeg ble bedt om å rette henvendelsen til DSB. Jeg har gjentatte ganger bedt om innsyn i dette hos DSB og ikke fått tilbakemelding. Jeg har heller ikke fått tilbakemelding på klage på manglende svar eller bekreftelse på at klagen er oversendt departementet. Jeg må derfor igjen henvende meg til dere og be om at dere enten gir meg innsyn i dokumentene dersom dere har dem selv, eller tar til behandling klage over manglende svar på innsynskrav jeg har rettet til DSB / klage over avslag på innsyn jf. offentleglova.

Mine henvendelser til DSB i denne sakens anledning er offentlig tilgjengelig her: https://www.mimesbronn.no/request/statut...

Vennlig hilsen
Anonym

vis sitert seksjon