Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Kristiansund kommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Hallvard Nygård

Kjære Kristiansund kommune,

Søker innsyn i databaseskjema for sak- og arkivsystem. Spesifikt tabeller som inneholder journalposter som inngår i en postliste. Gjelder alle databaser som er brukt til å lagre data som inngår i postliste i årene 2008 til 2019. Ønsker å vite hvilke år som ligger i hvilke tabeller.

Denne henvendelsen er relatert til Offentleglova §9, men jeg ønsker ikke en sammenstilling av selve dataene, kun databaseskjema (eng. Database Schema). Databaseskjemaene kan representeres som skjermbilder fra SQL Studio, som SQL statements (CREATE TABLE), eller lignende.

IT-avdelingen deres må sannsynligvis hente ut disse oversiktene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Kristiansund kommune, Kristiansund kommune

Dette er en automatisk generert epost.

Din henvendelse er mottatt av postmottaket i Kristiansund kommune.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt blir journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, blir
besvart i løpet av kort tid.

 

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post.

Her kan du sende sikker digital post til vår kommune [1]eDialog

 

E-postmottaket er betjent mandag – fredag  08:00-15:00.

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...

Hallvard Nygård

Kjære Kristiansund kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kristiansund kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

Dere har ikke besvart henvendelsen min.

Det gjelder data om databasen. Altså metadata. Disse ligger typisk lagret i tabellen information_schema. Det er derfor korrekt å si at jeg søker innsyn i disse dataene etter Offl §9.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/databa...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Arild Ovesen, Kristiansund kommune

Hei Hallvard

Jeg jobber med å skaffe deg informasjonen du ønsker innsyn i. Jeg har ikke direkte tilgang til disse dataene, men vil sørge for at leverandør framskaffer dette.
Nå i ferietiden har jeg vanskelig for å love at det vil gå fort, men jeg vil holde deg oppdatert og sørge for framdrift.

Vennlig hilsen

Arild Ovesen
IT leder
Kristiansund kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1612]>
Sendt: fredag 28. juni 2019 23:59
Til: Postmottak Kristiansund kommune <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Databaseskjema for sak- og arkivsystem

Kjære Kristiansund kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kristiansund kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Databaseskjema for sak- og arkivsystem».

Dere har ikke besvart henvendelsen min.

Det gjelder data om databasen. Altså metadata. Disse ligger typisk lagret i tabellen information_schema. Det er derfor korrekt å si at jeg søker innsyn i disse dataene etter Offl §9.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1612]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------