Chromebook i skolen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Nicolai Langfeldt

Kjære Trondheim kommune,

Jeg ønsker innsyn i risikovurderingen(e) Trondheim Kommune har gjort i forbindelse med innføring av Chromebook, Chromebox, nettbrett med videre i skolen i de siste årene. Dersom risikovurderingen inneholder referanser til andre dokumenter ønsker jeg også å få utlevert de som måtte inngå i Trondheim Kommunes dokumentasjon.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Nicolai Langfeldt

Kjære Trondheim kommune,

Jeg viser til tidligere henvendelse vedr. 'chromebook skolen'. Sivilombudsmannen har uttalt at innsyn normalt skal gis innen 2-3 dager, og i de fleste tilfeller innen 5 dager. Har dere en grunn for å ikke svare innen denne tiden må dere opplyse om dette.

Med vennlig hilsen,
Nicolai Langfeldt

Tk Postmottak, Trondheim kommune

Henvendelsen videresendes for behandling.

 

Vennlig hilsen

Trondheim kommune

 

The inquiry is being forwarded for further handling.

 

With kind regards

Trondheim Municipality 

Trondheim kommune

2 Attachments

  • Attachment

    Svar Purring foresp rsel om innsyn i kommunens risikovurderinger ved innf ring av Chromebook Chromebox nettbrett m.m i sk.PDF.pdf

    800K Download View as HTML

  • Attachment

    Svar Purring foresp rsel om innsyn i kommunens risikovurderinger ved innf ring av Chromebook Chromebox nettbrett m.m i sk.PDF.pdf

    373K Download View as HTML

Vår referanse:
Saksnr: 17/19712-3
Løpenr: 188481/17
Saksbehandler: SiwFjørtoft
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Fagenhet for oppvekst og utdanning
v/Siw Fjørtoft