Ber JD følge opp manglende svar og manglende klagebehandling i innsynssak hos UDI

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Justis- og beredskapsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Som overordnet organ for UDI ber jeg dere følge opp denne innsynssaken:

https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Dere skal aktivt følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Waqas Malik, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    Oversendelse av klage p saksbehandlingstid i forbindelse med innsynsbeg 852834 1.pdf

    102K Download View as HTML

  • Attachment

    Oversendelse av klage p saksbehandlingstid i forbindelse med innsynsbeg 851663.Pdf.pdf

    216K Download View as HTML

Se vedlagte dokumenter.

Med hilsen
Justis- og beredskapsdepartementet

vis sitert seksjon

Kjære Waqas Malik,

Tusen takk for at dere følger opp.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen