Ber dere følge opp innsynssak med Politiets utlendingsenhet

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Politidirektoratet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Politidirektoratet,

Ber dere følge opp denne innsynssaken med Politiets utlendingsenhet:

https://www.mimesbronn.no/request/politi...

Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik