Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er rusinnsyn, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Ber dere følge opp feil anvendelse av offentleglova paragraf 28 med POD

Vi venter på at rusinnsyn skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Ber dere følge opp denne innsynssaken med POD:

https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Jeg mener de anvender paragraf 28 feil.

Saken er gitt feil fremstilling i Politiforum.

Journalisten har fått høre den andre siden av saken, men ville ikke trykke det, da det ville ødelagt hele saken for ham.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Aase Skjebstad, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagt dokument.

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

 

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er rusinnsyn, vennligst logg inn og gi alle beskjed.