Begjæring om innsyn i kontrakt for kjøp av sak-/arkivsystem

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Nordkapp kommune, jeg krever herved innsyn i kontrakten for innkjøp av deres nåværende NOARK sak-/arkivsystem.

Med vennlig hilsen,
Allvis

Postmottak Nordkapp kommune, Nordkapp kommune

Vi har mottatt din mail og vil besvare denne så raskt som mulig!

 

Med vennlig hilsen

Nordkapp kommune

Randi Jørgensen, Nordkapp kommune

2 Attachments

 

Som vedlegg følger kontrakt som ble inngått i forbindelse med kjøp og
innføring av  arkiv/sakssystem.  Vi gjør oppmerksom på at systemet bare
 oppgraderes nå.

 

Med hilsen

Nordkapp kommune

Randi Jørgensen

konsulent

[1]2019liten

Hjemmeside: [2]www.nordkapp.kommune.no

E-post         : [3][Nordkapp kommune henvendelses-e-postadresse]

Tlf. 78476505

 

----Honningsvåg, byen ved Nordkapp----------

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.nordkapp.kommune.no/
3. mailto:[Nordkapp kommune henvendelses-e-postadresse]

Kjære Randi Jørgensen,

Takk! :-)

Med vennlig hilsen,

Allvis

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Det ser ut til at kontraktens bilag, som inneholder beskrivelse av hva som konkret skal leveres, mangler. Den vedlagte kontrakten er en standardkontrakt som henviser til bilag for detaljene.