Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn, sak (2018/393)

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Hallvard Nygård

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT

Søker innsyn i:
- Sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg har ikke fått svar på denne henvendelsen. Når kan jeg forvente det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei

 

Difi viser til e-post datert 26.3.2019 med emnet «Re: innsyn etter
Offentleglova – Anskaffelse – Driftstjenester for eInnsyn, sak
(2018/393)». I e-posten står det at du ikke har fått svar på denne
henvendelsen, og du etterspør når du kan forvente svar.

 

Difi kan ikke se å ha mottatt en innsynshenvendelse fra deg i denne saken.
Det er årsaken til at du ikke har fått svar.

 

Dersom du ønsker innsyn i saken, kan du sende oss innsynshenvendelsen du
viser til i din e-post, evt. sende en ny innsynshenvendelse.  

 

Difi gjør oppmerksom på at saken inneholder over 130 dokument. Dersom det
er slik at du kun er ute etter enkelte spesifikke dokument i saken, vil
det derfor være hensiktsmessig om du spesifiserer hvilke dokument dette
gjelder.    

 

 

Vennlig hilsen
Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og ikt

 

 

[1]logo

 

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

 

[2]www.difi.no

 

References

Visible links
2. file://difi/apps/Outlook%20Signatur-maler%20Difi/Maler/2017/www.difi.no

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak DIFI,

Jeg ønsker innsyn hele sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Difi viser til din henvendelse om innsyn i sak 18/00393.

 

Saken gjelder en anskaffelse og inneholder over 130 dokument. Det vil
derfor ta tid å behandle innsynskravet. Dokumentene vil bli behandlet hver
for seg og du vil få svar på enkeltdokument fortløpende etter hvert som de
blir behandlet. Det tas sikte på å ferdigbehandle kravet innen utgangen av
mai dette år.

Vennlig hilsen
Direktoratet for forvaltning og ikt

[1]logo

 

References

Visible links

Kjære Postmottak DIFI,

Jeg har enda ikke mottatt noen dokumenter. Det er ingen grunn til at dere ikke skal begynne å behandle dokumentene selv om dere selv har satt en frist på slutten av mai. Vennligst begynn å send dokumenter eller oversend min klage til klageinstans.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Attachments

 • Attachment

  18 00393 3 Begrunnelse for valg av prosedyre anskaffelsesprosedyre 583839 1 1.pdf

  465K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 5 Melding fra leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 586871 1 1.pdf

  52K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 6 Tilleggsinformasjon Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 586880 1 1.pdf

  35K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 13 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591444 1 1.pdf

  54K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 14 Melding fra leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591450 1 1.pdf

  55K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 15 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591451 1 1.pdf

  55K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 16 Melding fra leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591452 1 1.pdf

  55K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 17 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591509 1 1.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 19 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 591550 1 1.pdf

  53K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 20 Tildeling av kvalifikasjonsanmodningAnskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 592159 1 1.pdf

  27K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 21 Tildeling av kvalifikasjonsanmodningAnskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 592160 1 1.pdf

  27K Download View as HTML

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 i saken.

 

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Attachments

 • Attachment

  18 00393 34 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595603 1 1.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 35 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595612 1 1.pdf

  81K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 36 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595710 1 1.pdf

  87K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 40 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595823 1 1.pdf

  64K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 41 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595944 1 1.pdf

  81K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 42 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595982 1 1.pdf

  90K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 44 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 596142 1 1.pdf

  66K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 46 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 597135 1 1.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 48 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 597272 1 1.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 50 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 597492 1 1.pdf

  64K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 57 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 599513 1 1.pdf

  65K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 27 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 592998 1 1.pdf

  77K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 30 Melding til leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 594170 1 1.pdf

  92K Download View as HTML

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument 27, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50 og
57.

Hallvard Nygård

Kjære Myklebust, Ole Henrik,

Det har gått en uke uten noen flere dokumenter. Hvorfor er det ikke sendt over flere?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Attachments

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument nr. 4.

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

2 Attachments

 • Attachment

  18 00393 28 Melding fra leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 593939 1 1.pdf

  56K Download View as HTML

 • Attachment

  18 00393 33 Melding fra leverand r Anskaffelse Driftstjenester for eInnsyn 595541 1 1.pdf

  53K Download View as HTML

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument nr. 28 og 33.

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak DIFI,

Venter enda på fullstendig svar i denne innsynshenvendelsen. Dette tar for lang tid.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Attachments

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument nr. 24.

 

Myklebust, Ole Henrik, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Attachments

Difi viser til innsynskrav i sak 18/00393 Anskaffelse- Driftstjenester for
eInnsyn

 

Vedlagt følger dokument nr. 29.