Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn, sak (2018/393)

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Hallvard Nygård

Kjære Direktoratet for forvaltning og IKT

Søker innsyn i:
- Sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Hallvard Nygård

Kjære Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT,

Jeg har ikke fått svar på denne henvendelsen. Når kan jeg forvente det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Hei

 

Difi viser til e-post datert 26.3.2019 med emnet «Re: innsyn etter
Offentleglova – Anskaffelse – Driftstjenester for eInnsyn, sak
(2018/393)». I e-posten står det at du ikke har fått svar på denne
henvendelsen, og du etterspør når du kan forvente svar.

 

Difi kan ikke se å ha mottatt en innsynshenvendelse fra deg i denne saken.
Det er årsaken til at du ikke har fått svar.

 

Dersom du ønsker innsyn i saken, kan du sende oss innsynshenvendelsen du
viser til i din e-post, evt. sende en ny innsynshenvendelse.  

 

Difi gjør oppmerksom på at saken inneholder over 130 dokument. Dersom det
er slik at du kun er ute etter enkelte spesifikke dokument i saken, vil
det derfor være hensiktsmessig om du spesifiserer hvilke dokument dette
gjelder.    

 

 

Vennlig hilsen
Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og ikt

 

 

[1]logo

 

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

 

[2]www.difi.no

 

References

Visible links
2. file://difi/apps/Outlook%20Signatur-maler%20Difi/Maler/2017/www.difi.no

Hallvard Nygård

Kjære Postmottak DIFI,

Jeg ønsker innsyn hele sak 2018/393, Anskaffelse - Driftstjenester for eInnsyn.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfester at din førespurnad
er motteken.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

Arkivet i Difi
Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
Tlf. sentralbord: 22 45 10 00 
[1][Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]    [2]www.difi.no

References

Visible links
1. mailto:[Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.difi.no/

Postmottak DIFI, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Attachment

Difi viser til din henvendelse om innsyn i sak 18/00393.

 

Saken gjelder en anskaffelse og inneholder over 130 dokument. Det vil
derfor ta tid å behandle innsynskravet. Dokumentene vil bli behandlet hver
for seg og du vil få svar på enkeltdokument fortløpende etter hvert som de
blir behandlet. Det tas sikte på å ferdigbehandle kravet innen utgangen av
mai dette år.

Vennlig hilsen
Direktoratet for forvaltning og ikt

[1]logo

 

References

Visible links