Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er margrethe lærdal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

26.09.2014 - GYLAND SKOLE - Inspeksjon - Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Vi venter på at margrethe lærdal skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2014/136974-003, datert 26.09.2014 - Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Dokumentet hører til saksnr 2014/136974 - GYLAND SKOLE - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Ønsker fortsatt innsyn i denne saken!

Med vennlig hilsen,

margrethe lærdal

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Hei.
Bestillingen er mottatt. Håper å kunne gi tilbakemelding i løpet av dagen.

Med vennlig hilsen

Kristin Lervåg
koordinator

Mattilsynet, Region Sør og Vest - innsynsteamet
telefon 22 77 85 35/ 92 05 68 50

-----Opprinnelig melding-----
Fra: margrethe lærdal <[Innsyns-e-postadresse #1431]>
Sendt: tirsdag 13. november 2018 07:25
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - 26.09.2014 - GYLAND SKOLE - Inspeksjon - Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Kjære Mattilsynet,

Ønsker fortsatt innsyn i denne saken!

Med vennlig hilsen,

margrethe lærdal

vis sitert seksjon

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

Vi sender svar så snart vi har mottatt tilbakemelding fra saksbehandler. Beklager forsinkelsen.

Med vennlig hilsen

Kristin Lervåg
koordinator

Mattilsynet, Region Sør og Vest - innsynsteamet
telefon 22 77 85 35/ 92 05 68 50

-----Opprinnelig melding-----
Fra: margrethe lærdal <[Innsyns-e-postadresse #1431]>
Sendt: tirsdag 13. november 2018 07:25
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - 26.09.2014 - GYLAND SKOLE - Inspeksjon - Tilbakemelding om oppfylt vedtak

Kjære Mattilsynet,

Ønsker fortsatt innsyn i denne saken!

Med vennlig hilsen,

margrethe lærdal

vis sitert seksjon

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

1 Attachment

Svar på innsynshenvendelse av 07.11.2018 - Saksnr: 2014/136974

Vi viser til din henvendelse der du ber om innsyn i dette dokumentet:
2014/136974-3

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
2014/136974-3

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Helén F. Hegdal

Mattilsynet region Sør og Vest

 

Telefon: 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er margrethe lærdal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.