23.08.2016 - OLGA PETRUNKO - Smilefjestilsyn - Smilefjestilsyn – ingen pÅviste brudd pÅ nÆringsmiddelregelverket

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2016/174920-001, datert 23.08.2016 - SMILEFJESTILSYN – INGEN PÅVISTE BRUDD PÅ NÆRINGSMIDDELREGELVERKET

Dokumentet hører til saksnr 2016/174920 - OLGA PETRUNKO - Smilefjestilsyn.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Øst, Mattilsynet

Hei!

Viser til din henvendelse fra 31.12.2017 (alle 4 ligger under min
signatur)

 

Slik så henvendelsene ut når jeg mottok dem, det kommer ikke fram noen
steder i hevendelsene fra deg om at dette skulle til noen spesiell
epostadresse.

Den eneste som kom fram i henvendelsene fra den 31.12.2017 er adresse:
[1][Innsyns-e-postadresse #632]  - og da er det selvfølgelig den
vi bruker.

 

Om du ønsker å bruke en annen er du nødt om å skrive dette ved hvert
innsyn du ønsker, det er umulig for oss vite dette ellers.

Så i denne omgangen får du nesten be dem videresende fra
[2][Innsyns-e-postadresse #632]  og til
  [3][epostadresse] om det er slik det egentlig skulle vært.

 

Hilsen

Team dokumentasjon

 

Jade Jensen

[4][epostadresse]

tlf: 22 77 83 65 /917 68 339

Førstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger.

 

 

Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård [[5]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:57

Til: Postmottak <[6][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 30.06.2014 - Vannprøveresultat HHT
Stenfjellhytta juni 2014 - Prøvingsrapport fra LabNett AS. Gjelder Hamar
og Hedmarken T

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2014/191823-001 I, datert 30.06.2014 - Prøvingsrapport fra LabNett AS.
Gjelder Hamar og Hedmarken T

 

Dokumentet hører til saksnr 2014/191823 - Vannprøveresultat HHT
Stenfjellhytta juni 2014.

 

Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård [[7]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:57

Til: Postmottak <[8][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 28.08.2014 - OLGA PETRUNKO - Inspeksjon
- TILSYNSRAPPORT - Etter tilsyn med serveringsvirksomheten på
Stenfjellhytta

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2014/189604-001 U, datert 28.08.2014 - TILSYNSRAPPORT - Etter tilsyn med
serveringsvirksomheten på Stenfjellhytta

 

Dokumentet hører til saksnr 2014/189604 - OLGA PETRUNKO – Inspeksjon

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård [[9]mailto:[epostadresse]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:58

Til: Postmottak <[10][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 26.04.2017 - Stenfjellhytta -
Tilbakemelding på informasjon om smilefjestilsyn - Informasjon om
endringer i smilefjestilsyn på serveringshyttene til HHT

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2017/87852-001, datert 26.04.2017 - Informasjon om endringer i
smilefjestilsyn på serveringshyttene til HHT

 

Dokumentet hører til saksnr 2017/87852 - Stenfjellhytta - Tilbakemelding
på informasjon om smilefjestilsyn.

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Hallvard Nygård [[11]mailto:[Innsyns-e-postadresse #632]]

Sendt: søndag 31. desember 2017 10:58

Til: Postmottak <[12][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - 23.08.2016 - OLGA PETRUNKO -
Smilefjestilsyn - Smilefjestilsyn – ingen pÅviste brudd pÅ
nÆringsmiddelregelverket

 

Kjære Mattilsynet

 

Søker innsyn i:

- 2016/174920-001, datert 23.08.2016 - SMILEFJESTILSYN – INGEN PÅVISTE
BRUDD PÅ NÆRINGSMIDDELREGELVERKET

 

Dokumentet hører til saksnr 2016/174920 - OLGA PETRUNKO - Smilefjestilsyn.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[13][Innsyns-e-postadresse #632]

 

Er  [14][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[15]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[16]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Fra: Innsynshenvendelser
Sendt: torsdag 4. januar 2018 10:40
Til: Internpost Glåmdal og Østerdal
<[epostadresse]>
Kopi: Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen
<[epostadresse]>; Innsynshenvendelser Øst
<[epostadresse]>
Emne: VS: Nytt tilfelle av svar til feil adresse - Mimes Brønn

 

 

Videresender henvendelsen under.

 

Mattilsynet

Hovedkontoret, seksjon sentralbord og dokumentasjon

 

Telefon: 22 40 00 00 /

Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

 

Felles postadresse:Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks
383, 2381 Brumunddal

[17][epostadresse]

 

[18]www.mattilsynet.no [19]www.matportalen.no

 

Fra: Hallvard Nygård [[20]mailto:[epostadresse]]
Sendt: torsdag 4. januar 2018 10:32
Til: Innsynshenvendelser <[21][epostadresse]>
Emne: Nytt tilfelle av svar til feil adresse - Mimes Brønn

 

Igjen har det skjedd at Mattilsynet svarer til feil epost-adresse. Alle
svarene har kommet inn i følgende henvendelse:
[22]https://www.mimesbronn.no/request/300620...

 

Minner om at en hver henvendelse fra Mimes Brønn har unike epostadresser
og at hver henvendelse må bli sett på som individuelle forskjellige
personer som henvender seg.

 

Denne gang er det Jade Jensen ved Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal
– sted Kongsvinger. 

 

Vennligst svar til korrekt epostadresse. Henvendelsene er ikke besvart før
dette er i orden.

 

--

Mvh.

Hallvard Nygård

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #632]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #632]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
7. mailto:[epostadresse]
8. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
9. mailto:[epostadresse]
10. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
11. mailto:[Innsyns-e-postadresse #632]
12. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
13. mailto:[Innsyns-e-postadresse #632]
14. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
15. https://www.mimesbronn.no/change_request...
16. https://www.mimesbronn.no/help/officers
17. mailto:[epostadresse]
18. http://www.mattilsynet.no/
19. http://www.matportalen.no/
20. mailto:[epostadresse]
21. mailto:[epostadresse]
22. https://www.mimesbronn.no/request/300620...

Jade Heidi Samersaw-Eriksen Jensen, Mattilsynet

3 Attachments

 

 

Hei

Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 31.12.2017

 

Med vennlig hilsen

 

Jade Jensen

Føstekonsulent

Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal – sted Kongsvinger

 

Telefon: 22 77 83 65

Besøksadresse: Sidevien 2, 2211 kongsvinger

 

Felles postadresse: Mattilsynet, fellespostmottak, postboks 383, 2381
Brunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/