23.06.2017 - PAAL HENNING FARSTAD - Dispensasjonssøknad - Mattilsynet gir tillatelse til nedgraving av kadaver av storfe

Innsynshenvendelsen var vellykket.

andreas hellevik

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/128404-001 U, datert 23.06.2017 - MATTILSYNET GIR TILLATELSE TIL NEDGRAVING AV KADAVER AV STORFE

Dokumentet hører til saksnr 2017/128404 - PAAL HENNING FARSTAD - Dispensasjonssøknad.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse av 13.7.2018 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2017/128404-001

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.
Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.
Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
som nevnt ovenfor

mvh
Gry Gjerde
innsynshenvendelser Region Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: andreas hellevik <[Innsyns-e-postadresse #1270]>
Sendt: torsdag 12. juli 2018 19:01
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 23.06.2017 - PAAL HENNING FARSTAD - Dispensasjonssøknad - Mattilsynet gir tillatelse til nedgraving av kadaver av storfe

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/128404-001 U, datert 23.06.2017 - MATTILSYNET GIR TILLATELSE TIL NEDGRAVING AV KADAVER AV STORFE

Dokumentet hører til saksnr 2017/128404 - PAAL HENNING FARSTAD - Dispensasjonssøknad.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1270]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------