22.09.2017 - Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak - Frank Nervik - Innsynshenvendelse

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/138054-580, datert 22.09.2017 - Frank Nervik - Innsynshenvendelse

Dokumentet hører til saksnr 2017/138054 - Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Denne henvendelsen har ikke blitt besvart. Det har gått 6 dager. Vennligst responder direkte til samtlige eposter sendt fra Mimes Brønn. Ikke samle de sammen, men svar en og en. Det er forskjellige mottakere - forskjellige eposter de går til.

Merk: Dere har ikke bevart korrekt 05.10.2017 - dere besvarte til en annen.

Søker innsyn i:
- 2017/138054-580, datert 22.09.2017 - Frank Nervik - Innsynshenvendelse

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Bjørg Sletten, Mattilsynet

1 Attachment

Sakstittel: Innsynshenvendelser 3 2017 - Samlesak
Saksnr: 2017/138054

Klage

Svar på innsynshenvendelse

Vi viser til din henvendelse, 2017/138054-580.

 

Beslutning

Du får innsyn i dokumentene.

 

Vår vurdering

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf.

offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

 

Klageadgang

Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Med vennlig hilsen

Bjørg Sletten
Mattilsynet, Seksjon sentralbord og dokumentasjon

Telefon: 22 40 00 00
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. file:///tmp/www.mattilsynet.no
3. file:///tmp/www.matportalen.no