Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hans Berg, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

22.08.2017 - XXXX-NAME-XXXX - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel - Beredskapsplan hestetransport

Vi venter på at Hans Berg skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/148668-002, datert 22.08.2017 - Beredskapsplan hestetransport

Dokumentet hører til saksnr 2017/148668 - XXXX-NAME-XXXX - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Hans Berg, vennligst logg inn og gi alle beskjed.