Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ole-Christian Walter Rutherford, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

22.02.2018 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø - Isesjø - Håkafoss sluse - Svar på div spørsmål i mail av 08022018

Vi venter på at Ole-Christian Walter Rutherford skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Ole-Christian Walter Rutherford

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/40391-002, datert 22.02.2018 - Isesjø - Håkafoss sluse - Svar på div spørsmål i mail av 08022018

Dokumentet hører til saksnr 2018/40391 - Isesjø Grunneierforening - Vannmiljøtiltak i Isesjø.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Gunn Christin Skovholt, Mattilsynet

3 Attachments

Hei,

 

Vi viser til din henvendelse av 15.03.19 der du ber om innsyn i dette
dokumentet:

18/40391-2 med vedlegg.

 

Beslutning                                                                                                                                                         

Du får innsyn i dokumentet med vedlegg.

 

Vår
vurdering                                                                                                                                                    

Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn,

jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne
bestemmelsen.

 

Klageadgang                                                                                                                                                    

Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vi viser til offentleglova § 32.

 

 

Med hilsen

Gunn Skovholt

Avdeling Oslo, Asker og Bærum

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ole-Christian Walter Rutherford, vennligst logg inn og gi alle beskjed.