21.06.2017 - SUNSEA AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak avlØpsvannbehandlingsanlegget

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/130253-001 U, datert 21.06.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK AVLØPSVANNBEHANDLINGSANLEGGET

Dokumentet hører til saksnr 2017/130253 - SUNSEA AS - Inspeksjon.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Midt, Mattilsynet

1 Attachment

MATTILSYNET INNVILGER DOKUMENTINNSYN

Vi viser til din henvendelse av 28.9.18 der du ber om innsyn i saksnr. 17/130253-001.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage. Vi viser til offentleglova § 32.

Vedlegg: Som nevnt ovenfor

mvh
Gry Gjerde
innsynshenvendelser Region Midt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Christian Garmann <[Innsyns-e-postadresse #1422]>
Sendt: mandag 29. oktober 2018 13:26
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 21.06.2017 - SUNSEA AS - Inspeksjon - Tilsynsrapport med varsel om vedtak avlØpsvannbehandlingsanlegget

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/130253-001 U, datert 21.06.2017 - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK AVLØPSVANNBEHANDLINGSANLEGGET

Dokumentet hører til saksnr 2017/130253 - SUNSEA AS - Inspeksjon.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1422]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------