2017/1960 - UPS Norway - Melding om avvik og Anmodning om at melding om avvik unntas fra offentlighet ved innsyn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Kjære Datatilsynet,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2017/1960.
- 2017/1960-1 - UPS Norway - Melding om avvik
- 2017/1960-2 - Avslutning av sak - Melding om avvik - UPS Norway
- 2017/1960-3 - Anmodning om at melding om avvik unntas fra offentlighet ved innsyn
- 2017/1960-4 - Datatilsynets vurdering - Opplysningene er ikke unntatt offentlighet og avviksmeldingen er offentlig
- Andre dokumenter som ikke ligger i eInnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Datatilsynet,

Jeg har ikke mottatt svar på henvendelse min. Når er det forventet at jeg kan få det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

7 Attachments

Hei

Det er sendt til deg 6. april.

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #795]]
Sendt: tirsdag 10. april 2018 18.36
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - 2017/1960 - UPS Norway - Melding om avvik og Anmodning om at melding om avvik unntas fra offentlighet ved innsyn

Kjære Datatilsynet,

Jeg har ikke mottatt svar på henvendelse min. Når er det forventet at jeg kan få det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #795]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postkasse,

Takk!
Denne henvendelsen var om UPS og ikke Nes/Moss kommune. Det er foregått en sammenblanding hos dere. Innsynshenvendelser skal behandles separate og spesielt når de kommer fra to forskjellige personer (merk at de to henvendelsene har to forskjellige epostadresser - altså to forskjellige som søker innsyn). Ser jeg fikk både UPS og Nes/Moss kommune i svaret nå. Siden UPS-svaret er med, så er det ok og jeg lukker saken i Mimes Brønn.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård