20.04.2018 - FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/melding - Svar på Innsynshenvendelse av 20.04.2018

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/80855-2, datert 20.04.2018 - Svar på Innsynshenvendelse av 20.04.2018

Dokumentet hører til saksnr 2018/80855 - FIRDA SJØFARMER AS AVD FIRDA SAVIOR - Godkjenning/melding.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser Sør Vest, Mattilsynet

3 Attachments

 • Attachment

  Mattilsynet innvilger s knad godkjenning av Firda Savior som fart y for slakting av laksefisk SF400.PDF.pdf

  135K Download View as HTML

 • Attachment

  Mattilsynet innvilger s knad godkjenning av Firda Savior som fart y fo....PDF.pdf

  150K Download View as HTML

 • Attachment

  Svar p Innsynshenvendelse av 20.04.2018.PDF.pdf

  62K Download View as HTML

Saksnr: 2018/80855

Svar på innsynshenvendelse av 11.01.2019

Vi viser til din henvendelse av 11.01.2019 der du ber om innsyn i saksnr.
2018/80855 – 2.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentene.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

Vedlegg
3 dokumenter saksnr. 2018/80855 – 2.

 

 

 

 

Med hilsen

 

Reidun Netteland

Mattilsynet, region Sør og Vest

 

Telefon 22 40 00 00

 

Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381
Brummunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

 

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/