Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Rune Ulriksen Steinsland, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

19.02.2016 - Fiskekvalitetsforskriften - tolking og avklaringer - Fiskekvalitetsforskriftens § 17 - avklaring

Vi venter på at Rune Ulriksen Steinsland skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Rune Ulriksen Steinsland

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2015/27847-003, datert 19.02.2016 - Fiskekvalitetsforskriftens § 17 - avklaring

Dokumentet hører til saksnr 2015/27847 - Fiskekvalitetsforskriften - tolking og avklaringer.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Furebotn Tveit, Mattilsynet

1 Attachment

Hei,

Viser til begjæring om innsyn i et internt notat, datert 19. februar 2016. Notatet er utarbeidet av Mattilsynets hovedkontor og adressert til Mattilsynets regioner.

Mattilsynet gir med dette innsyn i dokumentet, se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Hege Furebotn Tveit
Seniorrådgiver/jurist
Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling for fisk og sjømat

Telefon: 23 21 00 00 / 22 77 79 15
Besøksadresse: Mattilsynet hovedkontoret felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Rune Ulriksen Steinsland <[Innsyns-e-postadresse #1399]>
Sendt: fredag 19. oktober 2018 11:13
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - 19.02.2016 - Fiskekvalitetsforskriften - tolking og avklaringer - Fiskekvalitetsforskriftens § 17 - avklaring

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2015/27847-003, datert 19.02.2016 - Fiskekvalitetsforskriftens § 17 - avklaring

Dokumentet hører til saksnr 2015/27847 - Fiskekvalitetsforskriften - tolking og avklaringer.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1399]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Rune Ulriksen Steinsland, vennligst logg inn og gi alle beskjed.