14.11.2017 - Styringssamtaler internt 2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT

Innsynshenvendelsen ble avvist av Mattilsynet.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/193914-009, datert 14.11.2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT

Dokumentet hører til saksnr 2017/193914 - Styringssamtaler internt 2017.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «14.11.2017 - Styringssamtaler internt 2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT».

Ikke besvart. 4 virkedager er gått.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/141120...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Marie Svenningsen, Mattilsynet

Det gis ikke innsyn i sak 2017/193914-009. Dette er et internt dokument og
vi gir ikke innsyn ref. off.l. § 14-1.

 

Med vennlig hilsen

 

Marie Svenningsen

Personalkonsulent

Mattilsynet, hovedkontoret

Seksjon HR, organisasjon og kompetanse

 

Telefon: 22 77 86 35 / 481 81 195

Besøksadresse: Ullevålsveien 76, Oslo

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak,
postboks 383, 2381 Brumunddal

[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]http://www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. file:///tmp/www.matportalen.no

Kjære Marie Svenningsen,

Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn.

Ber om at merinnsyn vurderes.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Mattilsynet

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Klage over innsyn etter Offentleglova 14.11.2017 Styringssamtaler internt 2017 Styringssamtalen 2017 Avdeling IKT.txt

    2K Download View as HTML

Your message to [epostadresse] couldn't be delivered.
mattilsynet.no only accepts messages from people in its organization or on
its allowed senders list, and your email address isn't on the list.
foi+request-586-a350. . . Office 365 mattilsynet.no
Sender Action Required
Sender not allowed
How to Fix It
It appears you aren't in the same organization as the recipient and your
email address isn't on the recipient domain's allowed senders list.
Contact the recipient (by phone, for example) and tell them to ask their
email admin to configure their email servers to accept messages from you
or from your domain.
Was this helpful? [1]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 530 5.7.57

This error occurs when the recipient's email domain is configured to
reject email from anonymous users. To fix the issue, the recipient's email
admin must either add the sender's email address or your domain to their
allowed senders list or turn off the global setting that rejects anonymous
senders.

This issue can only be fixed by the recipient's email admin.
Original Message Details
Created Date: 1/6/2018 8:46:09 AM
Sender Address: [Innsyns-e-postadresse #586]
Recipient [epostadresse]
Address:
Klage over innsyn etter Offentleglova - 14.11.2017 -
Subject: Styringssamtaler internt 2017 - Styringssamtalen 2017 -
Avdeling IKT
Error Details
Reported error: 530 5.7.57 SMTP; Client was not authenticated to send
anonymous mail during MAIL FROM
DSN generated by: AM5PR0301MB2402.eurprd03.prod.outlook.com
Remote server: EXC01H.mattilsynet.no

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
1/6/2018
1 8:46:09 alaveteli-prod.nuug.no *
AM
1/6/2018
2 8:46:10 alaveteli-prod.nuug.no DB5EUR01FT061.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server 1 sec
AM
1/6/2018 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 8:46:10 DB5EUR01FT061.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com AM4PR03CA0011.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) *
AM
1/6/2018 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 8:46:10 AM4PR03CA0011.eurprd03.prod.outlook.com AM5PR0301MB2402.eurprd03.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256) *
AM

Original Message Headers

Received: from AM4PR03CA0011.eurprd03.prod.outlook.com
(2a01:111:e400:7a67::21) by AM5PR0301MB2402.eurprd03.prod.outlook.com
(2603:10a6:203:7::11) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256) id 15.20.386.5; Sat, 6 Jan
2018 08:46:10 +0000
Received: from DB5EUR01FT061.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e02::207) by AM4PR03CA0011.outlook.office365.com
(2a01:111:e400:7a67::21) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.20.386.5 via Frontend
Transport; Sat, 6 Jan 2018 08:46:10 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 158.36.191.224)
smtp.mailfrom=mimesbronn.no; mattilsynet.no; dkim=none (message not signed)
header.d=none;mattilsynet.no; dmarc=none action=none
header.from=mimesbronn.no;
Received-SPF: None (protection.outlook.com: mimesbronn.no does not designate
permitted sender hosts)
Received: from alaveteli-prod.nuug.no (158.36.191.224) by
DB5EUR01FT061.mail.protection.outlook.com (10.152.5.197) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.345.12 via Frontend Transport; Sat, 6 Jan 2018 08:46:10 +0000
Received: by alaveteli-prod.nuug.no (Postfix, from userid 1000)
id DBBAA109; Sat, 6 Jan 2018 09:46:09 +0100 (CET)
Date: Sat, 6 Jan 2018 09:46:09 +0100
From: =?UTF-8?B?SGFsbHZhcmQgTnlnw6VyZA==?=
<[Innsyns-e-postadresse #586]>
To: Marie Svenningsen <[epostadresse]>
Message-ID: <[epostadresse]>
Subject: Klage over innsyn etter Offentleglova - 14.11.2017 - Styringssamtaler
internt 2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [Innsyns-e-postadresse #586]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 9e5b7d0e-770b-49e3-90ec-464fe313bdf4:0
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:158.36.191.224;IPV:NLI;CTRY:NO;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(8156002)(2990300002)(428003)(5423002)(199004)(189003)(13464003)(74482002)(103686004)(33003)(6266002)(6306002)(5820100001)(106466001)(85202003)(105586002)(47776003)(246002)(36756003)(1096003)(7596002)(356003)(23676004)(8676002)(85182001)(305945005)(7636002)(6916009)(8746002)(42186006)(52956003)(86362001)(966005)(5660300001)(980100002)(104016004)(59450400001)(50466002)(14776007)(75936004);DIR:INB;SFP:;SCL:1;SRVR:AM5PR0301MB2402;H:alaveteli-prod.nuug.no;FPR:;SPF:None;PTR:alaveteli-prod.nuug.no;A:1;MX:1;LANG:nb;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics: 1;DB5EUR01FT061;1:zxvaTT8GdPmcI2fe0I24IiuQ57ZxGN/NHVXX3D3353Yw5t89Gi5Q4qaRw0ek+uVbfBzq4yWl+HH7lPWD5ShUN3mIC+vEGNv0BTUARWfqKZ96O6vXVkdR+fDoikG5liwK
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 7e3a3ec0-5198-4fee-b8cc-08d554e1ef81
X-Microsoft-Antispam:
UriScan:;BCL:0;PCL:0;RULEID:(4534020)(5600026)(4604075)(4605076)(1401041)(1404041)(121220051038)(121220052038)(71702078);SRVR:AM5PR0301MB2402;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics:
1;AM5PR0301MB2402;3:XGMECNvhCL4nXROPSTf9E1MQJsYTo/g+I3sM7HLfHGIhaYLGkFIkbDvw6ObG0rvOe69CHW64V21lstn/3enGlR6enzKB4/kkey8YRzLeQLZZng6ButcmuwrXZ7cgWvzUzBJww9EtVz94cbqM0NAAiqk3/BjbRidtZI17QbOv85mM4vvNzCevG7jqOjCO5krfHQ1dH0vEOLSWhYD+UZC6C1f0upiPygO9H/crZjDH37bgjmue2n1ZR08znvLkDKX96CoO16JcehJTzZkudYm08caNdtmeQ8nfx+/EGqKLm2Fx+qb8u99ntOF7HIuBBladITdx+lgkQzi7LPU1jnE1yaE7ZuXakKm1SociK1SEgos=;25:V19vY5OEJQ8ft9HIKKlB/9aM/v+EeojxNFRR2L6nL1FfbJgtGuHcxSZ5tAn850/z/4Vqo71GBAzWpymvZ+mBzlfmEjXOdB2jJF5nmY7rW/zqnCFOkhtvgEc02olZTpkbavwKYEeLap25ufZLwAM/JuV3XtqiKsSWe2h+4uc0HRx2MOSm10RqhfTBcBFCH0yv2uesGfFojP4cw8gAe9c4vwInP8VNaZqihdNc6/3occ1ICrVFOZMEvO3mPOnQBL/uxuMVhCYpQYckRDEhIM/IXodQm64xN6lIpD84yhxaZveegB059UGlTAe6rIIsIDOxH2enfZBdoq/bYML/y9T8IQ==
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM5PR0301MB2402:
X-LD-Processed: 9e5b7d0e-770b-49e3-90ec-464fe313bdf4,ExtAddr
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics:
1;AM5PR0301MB2402;31:ummaLCsxHNnuA29ArrgAgvb1PKlmADKPXLL03qpuBTgbrrhHVU5r/GMFL7v+qgPXk7uoCYC0fZOPuuxI9RJVtGyZoRlCKWQxdHbt7/z963/E2SPxqbs4Qb6qtgMDQA0viRAOn2XaHC6bDOygh7sYKpByuO/9lxSbF0p/e7nhFgspsXc7CS8WNO+2ivzPTuNerxuVgud/e3iS+PZhxZK2ozI7r3hF0U8MfsbdBiFiyvw=;20:3XOw4xQzfEjGun9s6F5POEaLBASd/JzPqdWn1hquMVkLcw/9be1d9dm9kr5aTfxjSKvwN3N4qhFOqn523n4zST09dnnABlnNgn0eNwpYHklLkUIDNYNiQYwgyMyIAVruj8JuUSgAju3o1N1o+qWG/vIvrVZZYTS9y04ZpXgK8Ck=;4:oqzj/7SYVWpeJcDmakxUNdwSgoJB+Di+6EpVwTJDmi7cRNTWjW80tifH3Wszl2isttZdM+RVwAWxUCkob3v+6BtMmctOhepn87Lb4sIieosFzs9ORdtociYsQJs/CmnSXUvH0/4pWrc22jaltB+w9ctx/Aypzg1lA0xQpaPHnoZVmlHPeFlVMPRIxzFfAlaIsjHzRAEccTwAntXBGJo2dUMr0Oy9vdroMtBUrpjCWhgfieghjb/+XolA5sTGoM+uFuLVipJGwPKVuLiQfquykGkmEFm8MJkg2T46YiMJXbslE041p+TeEZEeCdnmY5Lv
X-Exchange-Antispam-Report-Test: UriScan:(52382841537289);
X-Exchange-Antispam-Report-CFA-Test:
BCL:0;PCL:0;RULEID:(2401047)(8121501046)(1430119)(1431041)(1441077)(9101536074)(3231023)(902075)(944510075)(944921075)(946801075)(946901075)(3002001)(10201501046)(93006095)(93001095)(201708071742011);SRVR:AM5PR0301MB2402;BCL:0;PCL:0;RULEID:(100000803101)(100110400095);SRVR:AM5PR0301MB2402;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics:
1;AM5PR0301MB2402;23:ldmpa16oH0l3NZwmvkg0gSjGX7y+dIn/8wMqf4cHjPkxxHza/5jrf5H7UoenrS5zZ0tZI8C2YRSsyQTBvQECo8RCi/HM/BKHZ6AONuiyn3O9V+Z6CvMHZrnuYB3Ov+senUWUuHqid1ltiLjXKFshsat3N7uQ1/BARD04wR2ZSUnV/jxYohU76ZhY9FcKlcEIYtmZ/x+bY993Lm4OhLyXSMPu5EaOKoKno5nvPO0Gk+6bHteEduIui9zsqWMyYnl+AqTi2QXeYjEnKj36LwY9DT1gljff5rvpp2eGKgPRADEUMktpJFV9hriJ/NQ0Y5a/bbYlHDM7BS3Wk+zTzPU7JDi2Q8WGoZrf8GSRXyMVvF+n41wKQ6Cr/sQOnNVj4MdNI3KBXvywY+X8racgwxq1XEaN3wTlPe05xbRiB6+N21kaMN8KkIjgDTPvXJqtPFn+qSLmduKcmlSpjruqOkznaEaHjhP8mAs4b72IyNNvSR4X5Qku0D7UxpnP7DIcT1l3B7FTI73pU2K4AYT/l70NbHn2kf98HR+uyM1g58gKd77QASzGyAMMIqL1uFM7NImcPMvEZcqME9QFLz4ARPtrhNP3cmS4ZhIpyDU4tisyGwjOawN2IgPoQoEvTmczablQg2+m51X8fJVhnRCSyCJVuiN+hnWl3MGVSzvt5wEUBy6N6pyJiaa7CwDlw6evV0cO6hsz6I1fTj0Ef8GptkOcnneBcstNNl54iMV3zdiFmvQzft4hWN921yrPEwk81T+tiZhU0ze1gMtPH5ndSH/WuGD3SpYAqDpQcyhS5tHcaYwhsO1dB8eobGZ9drYnXo4Re/CAG6l+F7cVQTppLUBoWP6KJlKzNGudgIXrtNiMgmLnMF2hn0VVGbjqCWDxDkcnsOP26pU3PE0PW0ZXmLty8ZqWo9T0FydSc16fgg5z54D/d8gJs1QnoOoJ5CYXZeOp
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
gy36bTcBpk1Flwy8+g7jnaHY4khLb9jRuCGo1a+f8T3/Zr994N4a8r3MvHCf2SmHErVjI6WxB/GhHZHGHcNnNrCSqKIM6oznUgidTh4LrxI=
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics:
1;AM5PR0301MB2402;6:wAp38gFIz6744YFU5P4k3RC29fNqhXuI0LZW/mY11E/G/TPC5cG99e8QQl3xu2dGITzGBwC1DTboHwXiR7OxbqZfZs3Puk/8zrDb5A8oxj3YRaUup94K1JgRkm3mgHM3/ZbbaFZf7BhVq4DOv5KmxvnTHVJNvML2hZ+X6azycJh+zuUdEfSMqx99JuEZez4vq5S7TlleImVc5LIZuVXNk9HYKlet8JraXavXUj3cy+moAZ9qgA3BebeE7R7V1tEJNYCbrX6LbFCLgMIioiNHrhm8z7tVVPBlDCXa56cwSefPeC2dqBAvY5wN/wVjmgF3m2EMwvTfbZprxduc4E2rFCVaKvHcNoK5yybsBPDBEwU=;5:+C7csDgv7MGIE7TqR4Q50sXujQSXH8/TlijqyhJdA1LSGpgHiODLaLVqv3XQSwQzZKPOZx65TI5lYVXihlkMvJuPQbL34/rSrJZe0FbM7040WlT9x6LMA624/enVhpQDN2e/oH8o554PR9EjBRWSYDnDS0RbAzzoiLwrKnx1U8M=;24:qnUqqBmxYC+HzeDpRZfXYI2OwZLK2ACXs8mY+CihwVoixgGDIj1Z75MGqX+RwVzJS42yBG/JNKJCaW8PhQ9LcrG5ZOeQm95ertvPFcTvnE8=;7:lTAKMxs6mG69BZrHLzxSSS2m8GXNO5YUjeB9iWUCI3kZlpZQj2SjrEiXyeG3bwFedJ7t2sgjX2SQUZrsCJzKZWoHPKhz5OpNFUC7cBL++d5c/vx0OC9pRXrN8K1dg9Xt8CNCd4QQB2Jpy3OGTlH57qlMIJsnFYssHijlzhuvzMGtCRh3llgYFqt5Wd/GUqyqBFg3xhlbSiFN28U5odEyBBTDn3twgMQxmBCzcmOXQmi3+Jg99tyzJO9XSRhHIYfE
SpamDiagnosticOutput: 1:99
SpamDiagnosticMetadata: NSPM
X-OriginatorOrg: mattilsynet.onmicrosoft.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 06 Jan 2018 08:46:10.1673
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 7e3a3ec0-5198-4fee-b8cc-08d554e1ef81
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 9e5b7d0e-770b-49e3-90ec-464fe313bdf4
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM5PR0301MB2402
X-OrganizationHeadersPreserved: AM5PR0301MB2402.eurprd03.prod.outlook.com
X-CrossPremisesHeadersFilteredByDsnGenerator:
AM5PR0301MB2402.eurprd03.prod.outlook.com

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Sent a follow up to Mattilsynet again.

Kjære Mattilsynet,

Ble forrige melding mottatt? Vi fikk noen tekniske feilmeldinger tilbake.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser, Mattilsynet

Hei,

Innsyn i journalpost 2017/193914-009 datert 14.11.2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT:

Mattilsynet (postmottak/ innsynshenvendelser) mottok en innsynshenvendelse 24.12.2017, deretter en klage på grunn av manglende besvarelse 03.01.2017.

Har du sendt oss ytterligere henvendelser vedrørende denne saken?

Hvis du har sendt oss flere henvendelser vedrørende denne saken ber vi om at du sender dem på nytt slik at vi får videreformidlet henvendelsen til rette avdeling/ seksjon hos oss.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Hovedkontoret, seksjon sentralbord og dokumentasjon

Telefon: 22 40 00 00 /
Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

Felles postadresse:Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #586]]
Sendt: tirsdag 9. januar 2018 19:56
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - 14.11.2017 - Styringssamtaler internt 2017 - Styringssamtalen 2017 - Avdeling IKT

Kjære Mattilsynet,

Ble forrige melding mottatt? Vi fikk noen tekniske feilmeldinger tilbake.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Innsynshenvendelser,

Ok. Da har ikke mailen kommet frem (teknisk feilmelding kom i retur hvor Mattilsynet.no sin mailserver nektet mottak).
6. januar ble følgende sendt:

"Kjære Marie Svenningsen,

Selv om det foreligger adgang til å bruke § 14, minner vi om plikten til å utøve merinnsyn som følger av offl. § 11. I denne ligger en forpliktelse til alltid å vurdere behovet for hemmelighold opp mot behovet for innsyn. Det følger av offl. § 1 at hensynet til uavhengig kontroll og innsikt gjennom innsyn, skal tillegges mye vekt. Dette var også Stortingets forutsetning da de vedtok loven – det skulle bli mer åpenhet og innsyn.

Ber om at merinnsyn vurderes.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård"

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Innsynshenvendelser, Mattilsynet

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Med vennlig hilsen
Postmottak
Mattilsynet

Mette Sissel Solum Ruden, Mattilsynet

Hei, Hallvard Nygård

 

Du har rett i at merinnsyn alltid skal vurderes, også når det gjelder
organinterne dokumenter. Det kom dessverre ikke klart frem i det forrige
svaret vårt. Beslutningen vår om ikke å gi innsyn i denne journalposten
etter offentleglova § 14, første ledd,  står ved lag også når vi vurderer
mulighetene for meroffentlighet.

 

Vennlig hilsen

Mette Ruden

seniorrådgiver