Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er margrethe lærdal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

13.03.2017 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Telemark - Rengjøring og hygiene på skolekjøkken

Vi venter på at margrethe lærdal skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2017/00090-076 U, datert 13.03.2017 - Rengjøring og hygiene på skolekjøkken

Dokumentet hører til saksnr 2017/00090 - Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Telemark.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Kristensen, Mattilsynet

2 Attachments

Hei

Oversender svar på dokument 2017/90-76, som du bestilte 06.11.2018.

Med vennlig hilsen

Hege Kristensen

førstekonsulent
Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet
Telefon: 22 77 82 44
Besøksadresse: Ringveien 11, 2816 Gjøvik

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er margrethe lærdal, vennligst logg inn og gi alle beskjed.