13.02.2018 - Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal - eInnsyn - Oppfordring om at Mattilsynet tar i bruk eInnsyn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/39066-002, datert 13.02.2018 - Oppfordring om at Mattilsynet tar i bruk eInnsyn

Dokumentet hører til saksnr 2018/39066 - Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal - eInnsyn.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Innsynshenvendelser, Mattilsynet

1 Attachment

Svar på innsynskrav

Vi viser til din henvendelse av 19.12.2018 der du ber om innsyn i
2018/39066-2.

Beslutning
Du får innsyn i dokumentet. Se vedlegg.

Vår vurdering
Hovedregelen er at alle offentlige saksdokumenter, journaler og lignende
registre er åpne for innsyn, jf. offentleglova § 3. Vi vurderer at du har
rett til innsyn etter denne bestemmelsen.

Klageadgang
Denne beslutningen er endelig. Du har derfor ikke rett til å klage.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak Mattilsynet

 

Telefon sentralbord: 22 40 00 00

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

Felles postadresse: Mattilsynet felles postmottak, Postboks 383, 2381
Brumunddal

 

[2]www.mattilsynet.no

[3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/