07.01.2013 - Samlesak evhinococcbehandling ved grensepassering 2013 - Samtykkeerklæringer - Johannes Wårås - Samtykkeerklæring - Kjæledyr

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2013/05774-001, datert 07.01.2013 - Johannes Wårås - Samtykkeerklæring - Kjæledyr

Dokumentet hører til saksnr 2013/05774 - Samlesak evhinococcbehandling ved grensepassering 2013 - Samtykkeerklæringer .

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Hege Kristensen, Mattilsynet

5 Attachments

Hei

Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 16.04.2018.

 

Med vennlig hilsen

Hege Kristensen

førstekonsulent
Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet
Telefon: 22 77 82 44
Besøksadresse: Ringveien 11, 2815 Gjøvik

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Øst, Avdeling Mjøsområdet, Felles
postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
[1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/