04.04.2018 - PUROMEGA NORDIC AS - Import av næringsmidler - Melding om import av næringsmidler

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet

Søker innsyn i:
- 2018/79835-001, datert 04.04.2018 - Melding om import av næringsmidler

Dokumentet hører til saksnr 2018/79835 - PUROMEGA NORDIC AS - Import av næringsmidler.

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Med vennlig hilsen,

Sunniva Johnsen

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Anna Carolina Keijzer-Wolters, Mattilsynet

Hei.

 

Jeg har mottatt din klage over innsyn etter offentliglova. Du har ikke
kommet med noen begrunnelse for klagen i e-posten. Hva mente du med
henvendelsen?

 

Med vennlig hilsen,

 

Anna Carolina Keijzer-Wolters

førsteinspektør plantehelse og næringsmidler

Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Agder, seksjon planter og mat

 

Telefon: 22 40 00 00 / 22 77 78 63

Besøksadresse: Kystveien 30, 4841 Arendal

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Sør og Vest

Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/

Kjære Mattilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Mattilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «04.04.2018 - PUROMEGA NORDIC AS - Import av næringsmidler - Melding om import av næringsmidler».

Hei, jeg søker om innsyn i denne rapporten. Det er ikke nødvendig av meg å legge ved begrunnelse. Vennligst gi meg innsyn.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/040420...

Med vennlig hilsen,

Sunniva Johnsen

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Anna Carolina Keijzer-Wolters, Mattilsynet

1 Attachment

Hei.

 

Ut fra din siste e-post av 11. september, forstår jeg at du ikke har fått
dokumentet. I vårt system så jeg at dokumentet du etterspurte ble sendt
til deg den 13. august 2018. Din  e-post av 26. august oppfattet jeg
derfor som en klage på at du hadde fått delvis innsyn. Derfor mitt
spørsmål om du kunne utdype din klage.

 

Beklager for misforståelsen. Jeg legger ved dokumentet du etterspør.

 

Med vennlig hilsen,

 

Anna Carolina Keijzer-Wolters

førsteinspektør plantehelse og næringsmidler

Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Agder, seksjon planter og mat

 

Telefon: 22 40 00 00 / 22 77 78 63

Besøksadresse: Kystveien 30, 4841 Arendal

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Sør og Vest

Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: [1][Norwegian Food Safety Authority request email]

[2]www.mattilsynet.no  [3]www.matportalen.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Norwegian Food Safety Authority request email]
2. http://www.mattilsynet.no/
3. http://www.matportalen.no/