Vinmonopolets postjournal for 2018

Innsynsførespurnaden vart avvist av AS Vinmonopolet.

Kjære AS Vinmonopolet,

Ber om å få utlevert postjournalen for 2018.

Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter». Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Videre følger det av offentleglova § 3 at alle kan «krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.»

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

Hei Marte Nilsen

Takk for din E-post.
Din forespørsel har blitt videresendt til rett avdeling og du vil få svar så raskt som mulig .

Ha en fin dag

Med vennlig hilsen

Nina Østby
Leder kundesenter
  
AS VINMONOPOLET 
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
Tlf: 22 01 50 00
Web: www.vinmonopolet.no

Vinmonopolet er en miljøbedrift - vennligst ikke skriv ut denne e-posten.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen <[Innsyns-e-postadresse #1251]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 11:07
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Vinmonopolets postjournal for 2018

Kjære AS Vinmonopolet,

Ber om å få utlevert postjournalen for 2018.

Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter». Journalen skal inneholde en samlet oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd med nevnte regelverk.

Videre følger det av offentleglova § 3 at alle kan «krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.»

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1251]

Er [AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vinmonopolet Kundesenter, AS Vinmonopolet

Hei

 

Viser til henvendelse av søndag 8. juli hvor du ber om å få utlevert
postjournalen for 2018.

 

Vinmonopolet har et arkivsystem ved navn Proarc. Dette er dessverre
avviklet blant annet fordi det ikke var mulig med teknisk support og
oppdateringer av dette systemet lenger. Det er anskaffet et nytt
arkivsystem. Dette nye systemet forventes å være operativt fra september
2018. Vinmonopolet har på bakgrunn av dette ikke mulighet til å gi
postjournal for 2018 på det nåværende tidspunkt, men vil komme tilbake med
dette så fort det er mulig.

 

Vennlig hilsen

Vinmonopolet Kundesenter

 

AS Vinmonopolet

Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo

Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf : 22 01 50 00

E Post: [1][AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] 

Web: [2]www.vinmonopolet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen <[3][Innsyns-e-postadresse #1251]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 11:07
Til: Vinmonopolet Kundesenter <[4][AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Vinmonopolets postjournal for 2018

Kjære AS Vinmonopolet,

Ber om å få utlevert postjournalen for 2018.

Det følger av offentleglova § 10 at «organet skal føre journal etter
reglene i arkivlova med forskrifter». Journalen skal inneholde en samlet
oversikt av inn og utgående dokumenter som etter offentleglova §§ 2 og 3
må regnes som saksdokumenter for organet. Dette følger av forskrift om
offentlege arkiv, av 11.12.98 (arkivforskriften) § 2-6. Med andre ord skal
alle organer som er underlagt offentleglova, også føre postjournal i tråd
med nevnte regelverk.

Videre følger det av offentleglova § 3 at alle kan «krevje innsyn i
saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande
organ.»

Det er altså ikke bare slik at alle skal føre postjournal, allmennheten
har også en lovfestet rett til innsyn i denne.

Om innholdet i journalen, stiller arkivforskriftens § 2-6, klare krav både
til hva som skal journalføres, og hvordan:

«(e)it offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering
av dokument i dei sakane organet opprettar. I journalen skal ein
registrere alle inngåande og utgåande dokument som etter
offentlegheitslova §§ 2 og 3 må reknast som saksdokument for organet,
dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon.»

De nærmere kravene til journalføring går fram av forskrift om offentlege
arkiv, av 11.12.98. Her heter det blant annet i § 2-7:

«Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:

a) journalføringsdato,

b) saks- og dokumentnummer,

c) sendar og/eller mottakar»,

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,

e) dateringa på dokumentet.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #1251]

Er  [6][AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til AS Vinmonopolet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.vinmonopolet.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1251]
4. mailto:[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1251]
6. mailto:[AS Vinmonopolet henvendelses-e-postadresse]
7. https://www.mimesbronn.no/change_request...
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers